>

 

Ordentlighed er en grundsten i SKI’s virke. Heri ligger også et ambitiøst arbejde med ansvarlighed, både når det kommer til sundhed, miljø, økonomi og sociale forhold. Ansvarligheden kommer særligt til udtryk i de krav, vi stiller til leverandørerne i vores rammeaftaler, og de partnerskaber vi indgår i.

Arbejdet med ansvarlighed betyder, at vores rammeaftaler tilsammen berører 14 af 17 verdensmål, herunder +45 delmål. Hvis du vælger at købe de grønne produkter og services på SKI-aftalerne, kan du være med til at realisere en bred palet af verdensmål.

Klik på et verdensmål og se, hvilke SKI-aftaler der bidrager til det.

1 Afskaf fattigdom         

         

         

FN's verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN-topmødet i New York den 25. september 2015. Det markerede en hidtil uset ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden. Målene trådte i kraft den 1. januar 2016 og skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på.