>

TCO (de samlede omkostninger ved at købe, eje og bortskaffe et produkt) på 50.10 Kopi og print, 50.25 Storkøkkenudstyr og 50.70 AV-udstyr:

  • Ved anvendelse af Miljøstyrelsen TCO-værktøjer sikres et niveau for energieffektivitet ved at indregne produkternes energieffektivitet over levetiden, så der ikke alene evalueres på produkternes anskaffelsespris.
  • Miljøcertificeringerne Energy Star, Svanen og Blauer Engel på bl.a. 50.10 Kopi og print stiller strenge krav til materialesammensætning og energieffektivitet

Energistyrelsens indkøbsanbefaling følges på alle SKI’s rammeaftaler:

  • Mindstekrav på alle SKI´s rammeaftaler med energiforbrugende produkter (heriblandt computere og tablets), der sikrer et højt niveau af energieffektivitet på alle aftalens produkter.

50.62 Lyskilder:

  • 50.62 Lyskilder stilles krav om, at leverandøren skal stille alle data til rådighed, der muliggør, at kunden kan tage højde for produkternes TCO forinden indkøb En stor del af rammeaftalens sortiment har opnået den bedst mulige rangering inden for energieffektivitet