>

TCO (de samlede omkostninger ved at købe, eje og bortskaffe et produkt) på 50.10 Kopi og print, 50.25 Storkøkkenudstyr, 50.70 AV-udstyr, 02.70 AV-løsninger og 50.62 Værktøj, befæstelse, VVS og lyskilder:

  • Ved anvendelse af Miljøstyrelsen TCO-værktøjer sikres et niveau for energieffektivitet ved at indregne produkternes energieffektivitet over levetiden, så der ikke alene evalueres på produkternes anskaffelsespris.
  • Miljøcertificeringerne Energy Star, Svanen og Blauer Engel på bl.a. 50.10 Kopi og print og 50.70 AV-udstyr stiller strenge krav til materialesammensætning og energieffektivitet

Energistyrelsens indkøbsanbefaling følges på alle SKI’s rammeaftaler:

  • Mindstekrav på alle SKI´s rammeaftaler med energiforbrugende produkter (heriblandt computere og tablets), der sikrer et højt niveau af energieffektivitet på alle aftalens produkter.

50.25 Storkøkkenudstyr:

  • Den energi og mængde af vand, der forbruges af professionelt storkøkkenudstyr, udgør en betydelig del af produkternes miljø- og klimaaftryk. Samtidig er produktionen et energi- og ressourceforbrugende element, hvorfor en lang levetid og servicegarantier reducerer behovet for unødvendig ekstra produktion. Aftalen rummer et stort antal produkter med energieffektive indstillinger. Det bidrager til at nedsætte forbruget af energi og dermed produktets CO2-aftryk. SKI har også stillet høje krav til energiklassificeringen af storkøkkenudstyr i henhold til POGI-krav på området samt Miljøstyrelsens TCO-beregner og Energistyrelsens indkøbsanbefalinger. Derudover er der stillet skarpt på transporten via længere leveringstider, krav om Euronorm 6 samt kemikrav til emballagen. Aftalen bidrager derfor til FN’s verdensmål om bæredygtig energi (mål 7, delmål 7.3).

50.62 Værktøj, befæstelse, VVS og lyskilder:

  • På 50.62 Værktøj, befæstelse, VVS og lyskilder stilles krav om, at leverandøren skal stille alle data til rådighed, der muliggør, at kunden kan tage højde for produkternes TCO forinden indkøb En stor del af rammeaftalens sortiment har opnået den bedst mulige rangering inden for energieffektivitet
  • På 50.62 vil SKI indarbejde TCO-vurderingen ved tildeling af rammeaftalen og i øvrigt udvide sortimentet inden for de mest effektive energiklasser i overensstemmelse med Regeringens Strategi for Grønne Offentlige Indkøb

50.86 Biler:

  • På SKI´s dynamiske indkøbssystem for biler er det muligt at foretage indkøb af el-biler og køretøjer på andre grønne drivmidler
  • Herudover er det også muligt at foretage tildeling på baggrund af en totalomkostningsberegning, stille krav til ECO-mode eller energikrav for at øge energiforbruget i driften