>

TCO (de samlede omkostninger ved at købe, eje og bortskaffe et produkt) på 50.10 Kopi og print50.70 AV-udstyr, 02.70 AV-løsninger og 50.62 Værktøj, befæstelse, VVS og lyskilder:

  • Ved anvendelse af Miljøstyrelsen TCO-værktøjer sikres et niveau for energieffektivitet ved at indregne produkternes energieffektivitet over levetiden, så der ikke alene evalueres på produkternes anskaffelsespris.
  • Miljøcertificeringerne Energy Star, Svanen og Blauer Engel på bl.a. 50.10 Kopi og print og 50.70 AV-udstyr stiller strenge krav til materialesammensætning og energieffektivitet

Energistyrelsens indkøbsanbefaling følges på alle SKI’s rammeaftaler:

  • Mindstekrav på alle SKI´s rammeaftaler med energiforbrugende produkter (heriblandt computere og tablets), der sikrer et højt niveau af energieffektivitet på alle aftalens produkter.

50.62 Værktøj, befæstelse, VVS og lyskilder:

  • På 50.62 Værktøj, befæstelse, VVS og lyskilder stilles krav om, at leverandøren skal stille alle data til rådighed, der muliggør, at kunden kan tage højde for produkternes TCO forinden indkøb En stor del af rammeaftalens sortiment har opnået den bedst mulige rangering inden for energieffektivitet
  • På 50.62 vil SKI indarbejde TCO-vurderingen ved tildeling af rammeaftalen og i øvrigt udvide sortimentet inden for de mest effektive energiklasser i overensstemmelse med Regeringens Strategi for Grønne Offentlige Indkøb

50.86 Biler:

  • På SKI´s dynamiske indkøbssystem for biler er det muligt at foretage indkøb af el-biler og køretøjer på andre grønne drivmidler
  • Herudover er det også muligt at foretage tildeling på baggrund af en totalomkostningsberegning, stille krav til ECO-mode eller energikrav for at øge energiforbruget i driften