>
 • SKI bistår og rådgiver både offentlige og private organisationer med implementering af CSR-politikker og grønne, bæredygtige indkøb
 • SKI er medlem af Dansk Initiativ for Etisk Handel
 • SKI understøtter POGI´s Indkøbsmål (Partnerskabet for Offentlig Grønne Indkøb)
 • SKI er repræsentant i Dansk Miljømærkenævn
 • SKI understøtter København Kommunes og andre brugeres miljømærkepolitikker
 • SKI er medlem af styregruppen i Forum for Bæredygtige Indkøb
 • SKI afholder markedsdialog og teknisk dialog forinden et udbud
 • SKI deltager i strategisk nordisk CSR-netværk
 • SKI har deltaget i formuleringen og bidrager til implementering af Regeringens strategi for grønne offentlige indkøb sammen med de statslige organisationer
 • SKI bidrager med grønne analyser og klimaaftryksberegninger, så det offentlige kan vedtage handlingsplaner og politikker, der skal mindste deres negative miljø- og klimaaftryk igennem deres indkøb
 • SKI deltager i tværoffentlige netværk og bidrager med erfaringer bl.a. om måling af det offentliges indkøbs klimapåvirkning