>

Ved tilvalg af Fairtrade-produkter på 09.01 Fødevarer og 50.90 Fødevarer, understøtter det:

  • Indførelse af sociale sikkerhedsnet til sikring af arbejds- og levevilkårene for verdens fattigste bønder og arbejdere inden for produktkategorierne: sukker, te, kakao, kaffe, chokolade, krydderier, ris og is
  • Krav om mindsteløn og bonusser, når bønderne producerer og sælger deres råvarer på fairtrade-vilkår.

Kun certificeret bæredygtigt træ på 50.55 Kontorartikler, 50.30 Møbler og 03.13 Møbler:

  • Mindstekrav på SKI´s aftaler for møbler og kontorartikler bidrager til sikring af lovlig skovhugst og sociale ordninger, der opretholder den lokale beskæftigelse til bedre lønninger.