>

Ved tilvalg af Fairtrade-produkter inden for kategorierne sukker, te, kakao, kaffe, chokolade, krydderier, ris og is på 09.01 Fødevarer og engangsartikler, 50.90 Fødevarer og 50.91 Fødevarer (nethandel) sikres:

  • minimumspriser på salg af råvarer, der beskytter bønder mod svingende priser på verdensmarkedet.

SKI stiller mindstekrav om certificeret bæredygtigt træ på 50.55 Kontorartikler50.30 Møbler og 50.31 Møbler (staten).

Ved tilvalg af FSC-produkter sikres:

  • at skovejeren overholder gældende lovgivning, forordninger og nationalt ratificerede internationale traktater, konventioner og aftaler
  • at skovejeren betaler alle lovformelige afgifter og skatter forbundet med de ovenfor nævnte rettigheder og forpligtelser
  • at skovejeren udbetaler lønninger, der svarer til eller overstiger skovbrugsindustriens minimumsstandarder, andre overenskomster eller indkomstniveauer for skovbrugsindustrien, hvor disse er højere end den lovpligtige mindsteløn. Hvor ingen af disse findes, skal skovejeren, med inddragelse af arbejdstagerne, udvikle mekanismer til fastsættelse af indkomstniveauer
  • at skovejeren giver rimelige (i forhold til driftens omfang og intensitet) muligheder for beskæftigelse, uddannelse og andre ydelser til lokalsamfundet, entreprenører og leverandører
  • at skovejeren gennem inddragelse af lokalsamfundet skal gennemføre yderligere aktiviteter, der bidrager til lokalsamfundets sociale og økonomiske udvikling. Disse skal stå i forhold til driftens omfang, intensitet og socialøkonomisk effekt.

Ved tilvalg af PEFC-produkter sikres:

  • at fattigdommen mindskes og at der skabes økonomisk vækst ved at tilbyde mindre skovejere en PEFC-certificering, så de på den måde sikrer sig adgang til markedet og en retfærdig pris for deres bæredygtige træ og produkter - uanset baggrund
  • at skovene også er med til at sikre menneskene i skovene mad, fisk, planter, frugter, nødder og svampe, som de er afhængige af for at overleve. Omkring 1,6 milliarder mennesker verden over er økonomisk afhængige af skovene, og 60 millioner mennesker er direkte afhængige af skovene, da de bor i og lever af dem.

 

 

Kilder:
Fairtrade | Fairtrade (fairtrade-maerket.dk), Fra verdensmål til hverdagsmål
Rapport om FSC´s bidrag til verdensmålen
PEFC, PEFC bidrager til De 17 verdensmål - PEFC Danmark