>

SKI´s CSR-bilag gælder alle aftaler

  • Krav til såvel leverandører som eventuelle underleverandører - kædeansvar
  • Leverandører skal opfylde gældende ret, internationale principper og grundlæggende rettigheder om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption (FN’s Global Compact).

Arbejdsklausul gælder alle aftaler

  • Arbejdsklausulen sikrer ansatte, der medvirker til at opfylde en kontrakt i Danmark, løn, arbejdstid og arbejdsvilkår, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for identisk arbejde omfattet af en kollektiv overenskomst.

Fairtrade-produkter på 09.01 Fødevarer og 50.90 Fødevarer:

  • Understøtter bøndernes og arbejderes arbejdstagerrettigheder, bl.a. ved krav om mindsteløn og bonus ved bæredygtig omstilling.

Certificeret træ på 50.55 Kontorartikler, 50.30 Møbler og 03.13 Møbler:

  • Bidrager til socialordninger, beskyttelse og beskæftigelse af lokalbefolkningen, bl.a. ved kompensation for udnyttelse af befolkningens viden og ressourcer.