>

Certificeret bæredygtigt træ på 50.55 Kontorartikler50.30 Møbler, 50.31 Møbler (staten) og 50.20 Forbrugsartikler  bidrager til:

  • Forsvarligt brug og forvaltning af klodens skove og skovområder bidrager til sikring af livet på land
  • At fremme bæredygtig forvaltning af skovområder og modarbejdes skovrydning
  • At støtte brug af økosystemer og modvirker tab af biodiversitet

Økologiske produkter på 09.01 Fødevarer og engangsartikler50.90 Fødevarer og 50.91 Fødevarer (nethandel):

  • Ved forbud med pesticider sikres 30 pct. flere vilde dyr og planter omkring de økologiske marker

Miljøcertificeringer på bl.a. 50.96 Bleer50.95 Sygeplejeartikler50.70 AV-udstyr, 50.55 Kontorartikler og 50.20 Forbrugsartikler, 50.10 Kopi og print, 50.30 Møbler, 50.31 Møbler (staten):

  • Omfatter eksempelvis Svanen, Blomsten, Blauer Engel, TCO Certified og OEKO-TEX
  • Bidrager til en bæredygtig forvaltning af verdens naturressourcer og bevaring af områder, som sikrer klodens biodiversitet

Køb af genbrugte produkter på 50.30 Møbler, 50.31 Møbler (staten) eller 50.70 AV-udstyr:

  • Bekæmpes unødig forringelse af land og jord ved indhentning af nye råstoffer og materialer til nyproduktion med henblik på cirkulær udnyttelse af eksisterende materialer