>
  • Ved krav om madspildspolitikker bidrager SKI´s fødevareaftaler 09.01 og 50.90 effektivt til at reducere madspild
  • Ved strenge kemikaliekrav og mindskning af skadelige indholdsstoffer reduceres risikoen for negativ indvirkning på miljøet på bl.a. 50.20 Forbrugsartikler og 50.55 Kontorartikler
  • Ved krav om genanvendelighed og brug af genbrugsmaterialer arbejdes der effektivt med reduktion af affaldsmængden og cirkularitet, bl.a. på 50.20 Forbrugsartikler og 50.30 Møbler 
  • Et ambitiøst niveau for bæredygtighed i alle SKI’s udbud har positiv indvirkning på de store virksomheders politikker og afsætning på ”grønne produkter”
  • Som rådgiver, sparringspartner og oplægsholder spreder SKI budskabet om en bæredygtig udvikling til gavn for naturen.