>

Ved tilvalg af Fairtrade-produkter på 09.01 Fødevarer og engangsartikler, 50.90 Fødevarer og 50.91 Fødevarer (nethandel):

  • forbedres de globale handelsvilkår, fair pris og uddannelsesmuligheder, der sikrer en indkomst for de små familielandbrug, der producerer mere end 70 pct. af verdens fødevarer. Ved at forbedre bøndernes levevilkår kan målet om ingen sult realiseres.

Ved tilvalg af økologiske produkter på 09.01 Fødevarer og engangsartikler, 50.90 Fødevarer og 50.91 Fødevarer (nethandel):

  • bidrages der til at sikre bæredygtige fødevareproduktionssystemer, som reducerer pesticidforbruget og mængden af nitrat i grundvandet (delmål 2.4 Gør fødevareproduktionen mere bæredygtig).

SKI stiller mindstekrav om certificeret bæredygtigt træ på 50.55 Kontorartikler, 50.20 Forbrugsartikler50.30 Møbler og 50.31 Møbler (staten).

Ved krav om bæredygtigt træ (FSC og PEFC) sikres:

  • at der stilles der krav til bæredygtig og forsvarlig skovforvaltning
  • at afskovning og ødelæggelse samt forringelse af skovområder forhindres
  • at biodiversitet og økosystemtjenester bevares og beskyttes, så der også i fremtiden kan skaffes fødevare fra skovene til de fattigste udviklingslande.

 

Kilder:
Fairtrade | Fairtrade (fairtrade-maerket.dk), Fra verdensmål til hverdagsmål

Rapport fra Danmarks Statistik og 2030-panelet: vores-maal-rapport.pdf (kl.dk)  

Rapport om FSC´s bidrag til verdensmålene

PEFC, PEFC bidrager til De 17 verdensmål - PEFC Danmark