>

Ved tilvalg af Fairtrade-produkter på 09.01 Fødevarer og engangsartikler, 50.90 Fødevarer og 50.91 Fødevarer (nethandel):

  • Bidrager du til at give producenterne redskaber til at håndtere skiftende vejromstændigheder og rådgivning om bæredygtig omstilling

Certificeret bæredygtigt træ på 50.55 Kontorartikler50.30 Møbler og 50.20 Forbrugsartikler:

  • Sikre naturen ved at fremme skovdriften, beskytte områder med høj naturværdi, inddrage fortidsminder, mindske miljøbelastningen og stille strenge krav til anvendelsen af gødning og sprøjtemidler

Økologisk landbrug på 09.01 Fødevarer og engangsartikler, 50.90 Fødevarer og 50.91 Fødevarer (nethandel)

  • Mindske udledningen af klimagasser og bidrage med løsninger for klimaet, fx via et øget antal græsmarker, der har positiv effekt på CO2-regnskabet

Ved indførsel af sæsonvarer og årshjul på 09.01 Fødevarer og engangsartikler og 50.90 Fødevarer:

  • Mindskes klimapåvirkningen ved transport af produkter fra fjernere himmelstrøg, der ikke stilles til rådighed i de perioder, hvor produkterne ikke er i sæson. 

Facilitering af nul-emissionskøretøjer på 50.86 Biler

  • Arbejdes for tiltag der kan modvirke klimaforandringer som integreret i nationale politikker og strategier

Indførsel af adfærdspåvirkende kontraktbestemmelser:

  • Igennem gebyrer for mindre ordre, gebyr ved hasteordre og indførsel af mindsteordrestørrelse og forlængede leveringsfrister arbejdes der imod at mindste leveringsfrekvensen ved levering af produkter til det offentlige

 

 

Kilde:

Fairtrade | Fairtrade (fairtrade-maerket.dk), Fra verdensmål til hverdagsmål