>

Ved tilvalg af Fairtrade-produkter på 09.01 Fødevarer og 50.90 Fødevarer:

  • Bidrager du til at give producenterne redskaber til at håndtere skiftende vejromstændigheder og rådgivning om bæredygtig omstilling

Certificeret bæredygtigt træ på 50.55 Kontorartikler, 50.30 Møbler og 03.13 Møbler:

  • Sikrer naturen ved at fremme skovdriften, beskytte områder med høj naturværdi, inddrage fortidsminder, mindske miljøbelastningen og stille strenge krav til anvendelsen af gødning og sprøjtemidler

Økologisk landbrug på 09.01 Fødevarer og 50.90 Fødevarer:

  • Mindsker udledningen af klimagasser og bidrager med løsninger for klimaet, fx via et øget antal græsmarker, der har positiv effekt på CO2-regnskabet

Ved indførsel af sæsonvarer og årshjul på 09.01 Fødevarer og 50.90 Fødevarer:

  • Mindskes klimapåvirkningen ved transport af produkter fra fjernere himmelstrøg, der ikke stilles til rådighed i de perioder, hvor produkterne ikke er i sæson.