>

Certificeret træ på 50.55 Kontorartikler50.30 Møbler, 50.31 Møbler (staten) og 50.20 Forbrugsartikler:

  • Beskytter de indfødtes rettigheder og områder, opretholder den lokale beskæftigelse og inddrager lokalsamfundet i beslutninger, der vedrører dem.