>

Certificeret bæredygtigt træ på 50.55 Kontorartikler, 50.30 Møbler og 03.13 Møbler:

  • Beskytter de indfødtes rettigheder og områder, opretholder den lokale beskæftigelse og inddrager lokalsamfundet i beslutninger, der vedrører dem.