>

SKI stiller mindstekrav om certificeret bæredygtigt træ på  50.55 Kontorartikler, 50.20 Forbrugsartikler50.30 Møbler og 50.31 Møbler (staten).

Ved indkøb af certificeret bæredygtigt træ (FSC og PEFC) sikres:

  • Med certificeringerne tages der initiativ til forbedring af uddannelsesmulighederne i lokalsamfundet, så flere kan blive uddannet, og så man i fremtiden kan blive bedre uddannet
  • Skovejerne skal kunne vise, hvorledes der sker jobspecifik træning og vejledning.

 

 

Kilder:

Rapport om FSC´s bidrag til verdensmålene

PEFC, PEFC bidrager til De 17 verdensmål - PEFC Danmark