>

Miljøcertificeringer på 50.96 Bleer50.95 Sygeplejeartikler50.55 Kontorartikler, 50.20 Forbrugsartikler09.01 Fødevarer og engangsartikler, 50.10 Kopi og print og 50.90 Fødevarer bidrager med:

  • Forbud mod pesticider og mindskningen af skadelig kemi (Svanen, Blomsten, OEKO-TEX, Den Blå Engel, økologi mv.) reducerer risikoen for forurening af havmiljøet
  • Emballagekrav, der mindsker brugen af plast og krav om brug af genanvendte plasttyper
  • Emballagekrav, der øger brugen af genbrugspapir og pap, som mindsker nyproduktion af ny pap og papir
  • Krav om produkter produceret af genanvendt plast for at understøtte cirkularitet og undgå, at produkterne ender som havforurening
  • Rådgivning i bæredygtige alternativer i SKI´s sortiment, fx om indkøb af produkter, der ikke indeholder mikroplast på 50.20 Forbrugsartikler

Ved tilvalg er certificeret fisk (MSC eller ASC) på 50.90 Fødevarer, 09.01 Fødevarer og engangsartikler og 50.91 Fødevarer (nethandel) bidrager du til:

  • At modvirke overfiskeri
  • Genoprette fiskebestande
  • Beskytte havets økosystemer
  • Eliminere illegal, u-rapporteret og ureguleret fiskeri