>

Både kommunale, regionale og statslige eksperter deltager i projektarbejdet, når vi udvikler nye SKI-aftaler. På den måde er offentlige repræsentanter altid med til at forme aftaleporteføljen i SKI.

Alle aftalerne i det fællesoffentlige indkøbsprogram og det fælleskommunale indkøbsprogram kræver, at kommuner og regioner tilslutter sig aftalen, før de kan bruge den. Staten er forpligtet til af bruge en række af aftalerne og skal derfor ikke tilslutte sig. SKI-aftalerne med forpligtelse er inddelt i tre indkøbsprogrammer:

Derudover har vi en lang række SKI-aftaler, som frit kan bruges af alle offentlige organisationer.

Læs mere om udbudsprocessen og ekspertgruppearbejdet på aftaler med frivillig anvendelse her.

Inddragelsen af de offentlige repræsentanter varierer alt efter aftaletype. På de fællesoffentlige aftaler inddrager vi både kommunale, regionale og statslige eksperter i ekspertgruppearbejdet. I forløbet kører de enkelte ekspertgrupper enten adskilt eller sammen, men repræsentanternes inddragelse er sidestillet. På de fælleskommunale SKI-aftaler har vi en kommunal ekspertgruppe tilknyttet, og på de statslige SKI-aftaler (fx aftalen om hoteller) har vi en statslig ekspertgruppe tilknyttet.

Vi inddrager således repræsentanter fra de offentlige organisationer, der skal bruge aftalerne, uanset hvilken aftaletype vi udvikler.

Nedenfor kan du se, hvordan vi inddrager henholdsvis de kommunale, statslige og regionale repræsentanter.

 • Ann Skougaard Dyhr (Fællesindkøb Nord)
 • Bo Volmer Sørensen (Sydjyske Udbudssamarbejde)
 • Ina Hviid (KomUdbud)
 • Jan Abrahamson (IN)
 • Jan V. Nielsen (Aalborg Modellen)
 • Jens Vejgaard (VIF)
 • Jesper Langkjær (Fællesindkøb Midt)
 • Kasper Ejvang Tipsmark (Spar 5)
 • Lisbeth Kohls Jensen (Sydjysk Kommuneindkøb)
 • Lars Engell (FUS)
 • Pia Ziegler (KK)
 • Tina Fredsgaard Bjørnholt (JYFI)
 • Sune Bjørn Nancke (FF)
 • Signe Lynggaard Madsen (SKI, formand)
 • Lone Juric Sørensen, Aarhus Kommune
 • Poul Venø, Herning Kommune
 • Per Toftdahl, Fredericia Kommune
 • Ivan Harreskov, Køge Kommune
 • Kim Schaarup Sørensen, Hjørring Kommune
 • Charlotte Bay Greisen, Haderslev Kommune
 • Hanne Lindholm, Ringsted Kommune
 • Per Stenaa, Nordfyns Kommune
 • Jan Jansen, Dragør Kommune
 • Andreas Hare, Københavns Kommune
 • Jesper Langkjær, Fællesindkøb Midt
 • Kasper Tipsmark Nielsen, Spar 5
 • Signe Lynggaard Madsen (SKI, formand)