>

SKI-aftaler i Statens Indkøbsprogram

For at styrke den faglige synergi i den offentlige sektor har vi i SKI siden 2016 (Aftale om kommunernes økonomi for 2017) varetaget udbud og drift af en række indkøbsaftaler i Statens Indkøbsprogram, da vi i forvejen udbyder aftaler inden for flere af de pågældende områder. Aftalerne har tidligere været udbudt af Økonomistyrelsen (tidl. Moderniseringsstyrelsen).

Du finder en samlet oversigt over alle SKI-aftaler, som også indgår i Statens Indkøbsprogram i denne oversigt.

De 24 aftaleområder er en del af Statens Indkøbsprogram, som ministerier og styrelser er forpligtede til at bruge, ligesom Økonomistyrelsen fortsat udbyder andre aftaler, der også indgår i indkøbsprogrammet. Hos SKI kobles størstedelen af aftalerne sammen med vores indkøbsaftaler i det fælleskommunale indkøbsprogram og det fællesoffentlige indkøbsprogram.

Den statslige kaskademodel betyder, at statslige institutioner først skal undersøge, om de kan få dækket deres indkøbsbehov via en aftale i Statens Indkøbsprogram. Hvis det ikke er muligt, skal de anvende SKI’s aftaler. Kun hvis dette undtagelsesvis ikke er muligt, kan de udarbejde deres egne aftaler eller gennemføre fælles udbud.

 

 

I grafikken nedenfor får du en guide til, hvordan du helt konkret skal bruge den statslige kaskademodel.

 

Kaskademodel

 

Statslige kunder involveres i udbudsprocessen

Udover styregruppen for statsaftalerne inddrages også koncernindkøberne og fageksperter i udbudsprocessen på aftalerne i Statens Indkøbsprogram på flere niveauer og på forskellige tidspunkter i løbet af udbudsprocessen.

På alle udbud af aftaler i Statens Indkøbsprogram nedsættes en statslig ekspertgruppe. Det kan du læse mere om her.