>

Regeringen og Danske Regioner aftalte med økonomiaftalen for 2018 (PDF, 109 KB), at regionerne skulle slå følge med stat og kommuner om udviklingen og brugen af 12 fællesoffentlige indkøbsaftaler. Det styrker samarbejdet om offentligt indkøb på tværs af hele den offentlige sektor.

Aftalerne udvikles i tæt samarbejde med repræsentanter fra de tre sektorer for at sikre, at aftalerne matcher sektorernes indkøbsbehov.

På de fællesoffentlige aftaler samtænkes bidrag fra fagmedarbejdere i kommunale, statslige og regionale ekspertgrupper.

Regeringen, Danske Regioner og KL har aftalt, at udgangspunktet for de fællesoffentlige aftaler er et fælles sortiment og fælles aftalevilkår. Nogle gange giver det mening at dele aftalerne op i delaftaler - fx på baggrund af markedsanalysen og hensynet til den langsigtede konkurrence.

I skemaet nedenfor får du et overblik over de 12 fællesoffentlige aftaler, som regeringen, Danske Regioner og KL har aftalt, at regionerne og den øvrige offentlige sektor skal anvende i videst muligt omfang.

De 12 aftaler indgår også i det fælleskommunale indkøbsprogram og i Statens Indkøbsprogram.

Det betyder, at staten er forpligtet til at benytte aftalen, mens kommunerne skal tilslutte sig i tilslutningsperioden, hvis de ønsker at anvende aftalen, når den træder i kraft.

Regionerne skal ligeledes tilslutte sig i tilslutningsperioden. Regionerne kan ligesom kommunerne tilslutte sig de enkelte aftaler med en selvvalgt tiltrædelsesdato. Dette gør det muligt at tage højde for eksisterende indkøbsaftaler.

Med tilslutning til en aftale følger forpligtelsen til at bruge den. Tilslutning sker, inden aftalen sendes i udbud. Sådan ved leverandørerne, hvilken volumen de byder på – og det resulterer i skarpere priser. Bliv klogere på forpligtelsen her.