>

Når kommuner, regioner og stat forpligter sig på en SKI-aftale, som kræver forudgående tilslutning, skal de købe ind på den, når deres indkøbsbehov kan opfyldes af aftalens sortiment.

Tilslutningen sker, inden aftalen sendes i udbud, for at give leverandøren et klart billede af, hvor stor en indkøbsvolumen leverandøren skal byde ind på, og hvilke offentlige organisationer der er med på aftalen. Det resulterer i skarpere priser.

I aftalerne er der nogle kontraktuelle håndtag, som giver leverandøren mulighed for at reagere, hvis forpligtelsen ikke efterleves, fx hvis de tilsluttede offentlige organisationer ikke køber ind på aftalen, selvom aftalen dækker deres behov.

Vær opmærksom på, at der kan være forskel på aftageforpligtelsen på tværs af aftalerne, da den fastsættes ved udarbejdelsen af den enkelte aftale. Den konkrete grænse for, hvornår leverandøren kan tage håndtagene i brug, skal derfor findes i den enkelte aftale.