>

Styregruppen for den fælleskommunale indkøbsstrategi med deltagelse fra KL, SKI og en række kommuner fastlægger, hvilke indkøbsområder der skal udbydes. Det er oftest de standardvarer, alle kommuner bruger - som fx computere, kuglepenne, møbler og printere - der udbydes som forpligtende rammeaftaler.

Aftalerne udformes i tæt samarbejde med kommunerne, som i to strategigrupper og en række ekspertgrupper blandt andet fastlægger sortimentet, og hvordan fx kvalitetsevalueringen skal foregå. Der er en ekspertgruppe tilknyttet hvert enkelt udbud.

Kommunerne forpligter sig til at bruge aftalerne

Kommunerne vælger selv, om de vil forpligte sig til at bruge aftalerne. Når kommunerne tilslutter sig en SKI-aftale, forpligter de sig til at købe ind på aftalen, når deres indkøbsbehov kan opfyldes af aftalen.

Kun kommuner, der har tilsluttet sig en aftale i tilslutningsperioden, kan efterfølgende bruge aftalen.

På den måde ved leverandørerne, hvilken indkøbsvolumen de skal byde på – og det resulterer ofte i skarpere priser, højere kvalitet og bedre vilkår. Generelt tilslutter cirka to tredjedele af alle landets kommuner sig på en SKI-aftale med forpligtelse, første gang den udbydes. Tilslutningen er som regel endnu højere, når en aftale udbydes anden og tredje gang. Her er det ca. 80 pct. af kommunerne, der tilslutter sig.

Tilslutningsperioden varer ca. tre uger. Før tilslutningsperioden ligger en høringsperiode, hvor kommunerne kan se udvalgte dele af det foreløbige udbudsmateriale og kommentere på det.

I aftalerne er der nogle kontraktuelle håndtag, som giver leverandøren mulighed for at reagere, hvis forpligtelsen ikke efterleves, fx hvis de tilsluttede offentlige organisationer ikke køber ind på aftalen, når aftalen dækker deres behov. Det kan du læse mere om her.

Her kan du se en oversigt over, hvilke kommuner der er tilsluttet de enkelte SKI-aftaler. Du har både mulighed for at få overblik over, hvilke aftaler din egen kommune er tilsluttet, og hvilke aftaler andre kommuner er tilsluttet.

Du kan også downloade oversigten i en Excel-fil her (Excel, 29 KB).

SKI-aftalerne i det kommunalt forpligtende indkøbsprogram er målrettet kommunerne men kan også benyttes af andre offentlige organisationer. Nogle gange skal øvrige offentlige organisationer tilslutte sig aftalerne samtidig med kommunerne, andre gange kan de frit benytte aftalerne i hele deres løbetid. Det fremgår særskilt af den enkelte aftale.

Styregruppen, der bl.a. sætter den strategiske retning for de fælleskommunale forpligtende aftaler, består af følgende medlemmer:

 • Cecilie Førby, indkøbs- og kontraktchef, Odense Kommune
 • Claus Brandt, vicekommunaldirektør, Holstebro Kommune
 • Lars Holte, kommunaldirektør, Høje Taastrup Kommune
 • Eik Møller, kommunaldirektør, Ballerup Kommune
 • Rasmus Søren Bjerregaard, kommunaldirektør, Helsingør Kommune
 • Peter Karm, kommunaldirektør, Haderslev Kommune
 • Lasse Jacobsen, kommunaldirektør, Viborg Kommune
 • Leif Johannes Jensen, kommunaldirektør, Hjørring Kommune
 • Eddie Dydensborg, økonomidirektør, Aarhus Kommune
 • Signe Lynggaard Madsen, adm. direktør, SKI
 • Morten Mandøe, cheføkonom, KL (formand)