Om det fælleskommunale indkøbssamarbejde

Få en indsigt i formålet med indkøbsdatasamarbejdet, og hvilken værdi det bidrager med.
Det fælleskommunale indkøbsdatasamarbejde udgør et samarbejde mellem kommunerne og SKI, hvor fokus er på at analysere og se mønstre i kommunernes indkøbsdata. Samarbejdet er initieret af KL, og formålet er at indsamle og bearbejde viden om kommunernes indkøb, så resultaterne kan bidrage til at effektivisere offentligt indkøb yderligere. ​

I samarbejdet analyseres de 92 deltagende kommuners e-fakturaer for perioden 2014-2018. Indholdet i de første rapporter kommuner har fået tilsendt har resulteret i 15.000 siders information om deres indkøb. Rapporterne dækker over data for perioden 2014-2018, og resultaterne af analyserne er blevet præsenteret for over 400 kommunale repræsentanter.

Med resultaterne får de deltagende kommuner helt unikke muligheder for at følge deres udvikling over tid. Det skaber et mere validt datagrundlag, fordi data i højere grad kan udligne resultater fra år med særlige udsving.​

Hvilken værdi bidrager samarbejdet med?
Data har endvidere givet os et overblik over hvilke indkøbsområder, det kunne være oplagt at udarbejde kommende kommunale forpligtende aftaler på.


​​

Kontakt SKI

Bjarne Schmidt
Analysechef
T . 51 27 24 47
William Fellows-Jensen
Chefkonsulent
T . 20 24 55 52​