Fakta om SKI

Hvert år køber den offentlige sektor ind for ca. 300 mia. kr. hos private virksomheder. Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) er sat i verden for at hjælpe det offentlige med at spare penge på netop indkøb.

Alle offentlige organisationer er underlagt EU’s udbudsregler. Reglerne skal blandt andet sikre, at de private virksomheder, der ønsker at handle med det offentlige, kan afgive tilbud gennem en udbudsproces, hvor alle tilbud bliver behandlet på lige vilkår i en gennemsigtig proces. Formålet er at sikre, at opgaven går til den leverandør, der giver det mest konkurrencedygtige tilbud – målt på kvalitet og pris.

Ved at samle indkøbskræfterne på tværs af hele den offentlige sektor i SKI kan vi opnå større besparelser og bedre aftalevilkår – og den enkelte offentlige organisation fx en kommune eller en region undgår selv at investere ressourcer i den lange og ofte komplicerede proces, det er at udforme og gennemføre et udbud.

Resultatet af et SKI-udbud er en såkaldt rammeaftale, der kort fortalt angiver, hvilke varer der kan købes på aftalen, på hvilke betingelser og til hvilken pris. Med den i hånden kan en offentlig indkøber bestille sine varer og være sikker på, at pligten til at sende varen i udbud er løftet.

SKI's formål er at effektivisere og professionalisere det offentlige indkøb​

Vi dækker områderne varer, tjenesteydelser og it – både med fokus på hardware og software samt på komplekse it-ydelser, hvor selve indkøbsprocessen kan standardiseres. Ved at bruge vores kræfter på disse områder kan den enkelte offentlige organisation bruge ressourcerne på at gå i udbud med netop deres kerneydelser, hvor fx lokalt kendskab er vigtigt. 

Vi udbyder og drifter tre typer af rammeaftaler. Fælleskommunale forpligtende rammeaftaler, frivillige rammeaftaler samt 16 aftaler i Statens Indkøbsprogram​

SKI's formål

SKI's formål er at effektivisere og professionalisere det offentlige indkøb.

Ejet af staten og KL

​Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI) blev grundlagt i 1994 som offentligt ejet aktieselskab. Vi er ejet af staten (55 pct. af aktierne) og KL (45 pct.).  

Vi er et not-for-profit-selskab. Det betyder, at vores eventuelle overskud anvendes til at udvikle flere og bedre indkøbsaftaler.

Direktion

  • Direktion: adm. direktør Signe Lynggaard Madsen

Bestyrelsens formandsskab

  • Formand: Christian Roslev, kommunaldirektør, Aalborg Kommune 
  • Næstformand: Helene Egebøl, adm. direktør, Schneider Electric  ​

Bestyrelsesmedlemmer

  • Erik Christensen
  • Lau Svendsen-Tune, bestyrelsesmedlem, kommunaldirektør i Vordingborg Kommune​
  • Morten Mandøe (tilforordnet bestyrelsesmedlem), cheføkonom i KL

Medarbejdervalgte repræsentanter

  • Anders Lisby Madsen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem, kontraktstyringschef i SKI
  • Michael Hamer, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem, udbudsjurist i SKI

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Betalingsoplysninger

Overførsel fra Danmark
Nordea A/S
Reg. nr. 2191 kontonr. 4385 660 419

Overførsel fra udlandet
Nordea A/S
PO Box 850
0900 Copenhagen C
IBAN: DK5420004385660419
SWIFT: NDEADKKK

CVR og EAN
Vores CVR-nr. er:  17 47 24 37
EAN-nr.: 5790000275847