>

SKI laver rammeaftaler, som kan benyttes af hele den offentlige sektor: stat, regioner, kommuner, forsyningssektor, mv.

En rammeaftale er en indkøbsaftale, det offentlige kan bruge til at købe standardvarer (fx computere, kuglepenne og møbler), flere typer af ydelser (fx rengøring og flyrejser) samt it - både hardware, software og rådgivning.

Rammeaftalen angiver, hvilke varer der kan købes på aftalen, på hvilke betingelser og ofte til hvilken pris.

Fordele ved at bruge en rammeaftale

Når vi udbyder rammeaftaler og samler mange offentlige organisationers indkøb i SKI, giver det en række samfundsgavnlige fordele: Det giver bedre priser og vilkår, når vi puljer så store indkøb. Samtidig sikrer vi, at pligten til at sende en vare i udbud løftes efter de udbudsregler, der gælder for offentlige indkøb i hele EU.

Det betyder, at de offentlige organisationer dels sparer penge på indkøbene, dels sparer tid og ressourcer på ikke selv at gennemføre komplekse EU-udbud og efterfølgende styre kontrakterne.

Samtidig er det lettere at påvirke de forskellige markeder – fx i en mere grøn og bæredygtig retning - når man står flere sammen om at købe stort ind på et område.

Sådan bliver en rammeaftale til

SKI har en portefølje på ca. 50 rammeaftaler, og aftalerne løber typisk fire år. Som altovervejende hovedregel genudbyder vi aftalerne, når de udløber og tilpasser den nye aftaler til kundernes aktuelle behov og den udvikling, der er sket. Nye aftaleområder opstår typisk på baggrund af forslag fra vores kunder eller som et resultat af interne analyser.

Før vi igangsætter arbejdet med et udbud, analyserer vi markedet med henblik på at afklare følgende:

  1. Er der et klart behov for en rammeaftale blandt SKI’s brugere?
  2. Kan en aftale levere offentlig effektivisering?
  3. Vil brugen af aftalen stå mål med udviklingsomkostningerne?
  4. Kan der udvikles en aftale, der kan leve op til udbudsjuraens mange krav?

Et udbud skal leve op til alle fire kriterier, før det kommer på vores udbudsplan.

Fire gange i løbet af udbudsprocessen bliver der fulgt op på, om udbudsområdet fortsat lever op til de fire kriterier. Viser det sig undervejs, at området ikke længere lever op til kriterierne, og kan der ikke rettes op på det, stopper vi arbejdet med det pågældende udbud, og ressourcerne bruges i stedet på andre områder.

Alle SKI’s aftaler udarbejdes i tæt samarbejde med de offentlige indkøbere og fagfolk, der efterfølgende skal bruge aftalerne. Det sker efter en fast governancemodel, der sikrer involvering af alle relevante interessenter.

SKI kæmper for ordentlige indkøbsaftaler – og ordentlighed for vores fremtid og vores klode. Om det er klimaet, miljøet, lønmodtagerforhold eller nultolerance over for hvidvask, bestikkelse eller børnearbejde, så har vi klare forventninger til og krav om ordentlighed hos vores aftalepartnere og deres underleverandører.