>

SKI har over 50 aftaler i drift, hvor den offentlige sektor kan købe alt fra toiletpapir til konsulenter og software. På SKI’s aftaler var der i 2023 i alt 1.017 leverandører. 

I praksis er det meget forskelligt, hvor mange og hvilken type leverandører der er på en SKI-aftale. Nogle aftaler har 60 forskellige leverandører, mens andre kun har en enkelt leverandør. I det dynamiske indkøbssystem for standardsoftware er der fx over 300 leverandører. Det vigtigste for SKI er at sikre konkurrencen - både på kort og på lang sigt. Det giver de bedste indkøbsaftaler. Vi bruger derfor mange kræfter på at analysere det pågældende marked, inden vi udbyder en given aftale. 

Se her, hvordan kunder og virksomheder er med til at forme et udbud.

Vi undersøger altid, om der er konkurrencefordele ved at opdele en indkøbsaftale i mindre delaftaler, som kan åbne markedet for mindre, specialiserede virksomheder.  

I løbet af 2023 var der 45 rammeaftaler i drift. 23 af dem var opdelt i delaftaler, og i alt var der 140 delaftaler.  

Hvis vi står over for et marked, der er domineret af én stor spiller, eller et helt nyt marked, hvor der ikke er erfaring med udbud, kigger vi desuden på, hvordan fleksible udbudsformer som dynamiske indkøbssystemer eller en længere indfasning af visse aftalekrav kan give plads til flere leverandører og skabe den ønskede konkurrence. SKI havde i 2023 seks dynamiske indkøbssystemer i drift og flere på vej. I dynamiske indkøbssystemer har virksomheder mulighed for at søge om optagelse løbende, og dermed fastlåses markedet ikke i driftsperioden.  

Derudover er der områder, hvor vi har vurderet, at det er en fordel med flere parallelle aftaler, der dækker forskellige dele af markedet. Det gælder eksempelvis på fødevareområdet. 

Overvejer du at byde på et SKI-udbud? Her kan du se syv gode råd til den kommende SKI-leverandør

Mange små virksomheder er SKI-leverandører

I SKI udvikler vi sammen med den offentlige sektor indkøbsaftaler, der skaber økonomisk råderum og bæredygtige indkøbsløsninger. Vores indkøbsaftaler dækker 3,4 pct. af det samlede offentlige indkøb, som er en mindre del af det samlede offentlige indkøb. Vi sætter ind, hvor der er fælles behov og en stor volumen på tværs af den offentlige sektor. Derfor giver det rigtig god mening, at store virksomheder er leverandører på nogle af SKI’s aftaler. 

SKI-aftalerne dækker alt fra varer, kompleks it, rådgivning og service samt sundhed og omsorg. De mest konkurrencedygtige virksomheder får kontrakterne – uafhængigt af deres størrelse. 

I 2023 var 65 pct. af SKI’s leverandører virksomheder med under 50 ansatte. 

Få inspiration til at danne konsortier i denne vejledning fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (PDF, 820 KB).

Ved siden af SKI-aftalerne har de offentlige organisationer selv en lang række indkøbsaftaler, og også her viser små og mellemstore virksomheder deres konkurrencedygtighed. En analyse af kommunernes indkøbsdata fra 2022 viser, at kommunerne i gennemsnit lægger 54 pct. af deres forbrug af varer og ydelser hos små og mellemstore virksomheder, mens 31 pct. blev lagt hos små virksomheder med under 50 ansatte. Mange af de penge bliver brugt inden for kommunegrænsen, og de støtter dermed den lokale handel i kommunerne.

I mange kommuner er der en særlig opmærksomhed på, hvor stor en andel af kommunernes indkøb, der sker hos de lokale virksomheder.

Indkøbsdatasamarbejdets analyser viser, at 21 pct af det kommunale forbrug af varer og tjenesteydelser i gennemsnit foretages hos lokale virksomheder – altså hos virksomheder med CVR-adresse i den kommune, der foretager indkøbet.

I udbudsoverblikket kan du få et overblik over alle aftaler, SKI udbyder de kommende år.  

Alle rammeaftaler har en levetid på maksimalt fire år, før de eventuelt genudbydes. De dynamiske indkøbssystemer kan i princippet løbe uendeligt, men har typisk en levetid på 25 år. Her kan nye virksomheder løbende søge om at blive optaget. Du kan læse mere om SKI’s dynamiske indkøbssystemer her. 

Hver gang en aftale udbydes, er det en selvstændig konkurrence blandt virksomhederne i markedet. 

Se alle udbud