>

I SKI har vi over 50 SKI-aftaler i drift, hvor den offentlige sektor kan købe alt fra toiletpapir til konsulenter og software. På SKI’s rammeaftaler var der i 2021 i alt 688 leverandører.

I praksis er det meget forskelligt, hvor mange og hvilken type leverandører der er på en SKI-aftale. Nogle aftaler har 60 forskellige leverandører, mens andre kun har en enkelt leverandør. I det dynamiske indkøbssystem for standardsoftware er der fx over 200 leverandører. Det vigtigste for os er at sikre konkurrencen, både på kort og på lang sigt – det giver de bedste indkøbsaftaler. Vi bruger derfor mange kræfter på at analysere det pågældende marked, inden vi udbyder en given aftale.

Se her, hvordan kunder og leverandører er med til at forme et udbud.

Vi undersøger altid, om der er konkurrencefordele ved at opdele en indkøbsaftale i mindre delaftaler, som kan åbne markedet for mindre, specialiserede virksomheder. 

I løbet af 2022 var der 48 rammeaftaler i drift. 23 af dem var opdelt i delaftaler, og i alt var der 140 delaftaler. SKI har desuden en række dynamiske indkøbssystemer i drift og flere på vej. På mange af SKI’s aftaler er der flere leverandører.

Hvis vi står over for et marked, der er domineret af én stor spiller eller et helt nyt marked, hvor der ikke er erfaring med udbud, kigger vi desuden på, hvordan fleksible udbudsformer som dynamiske indkøbssystemer eller en længere indfasning af visse aftalekrav kan give plads til flere leverandører og skabe den ønskede konkurrence.

Derudover er der områder, hvor vi har vurderet, at det er en fordel med flere parallelle aftaler inden for det samme område og derfor har to-tre aftaler på området. Det gælder eksempelvis på fødevareområdet.

Overvejer du at byde på et SKI-udbud? Her kan du se syv gode råd til den kommende SKI-leverandør

Mange SMV’ere er SKI-leverandører

I SKI laver vi aftaler, der effektiviserer indkøbet og matcher det offentliges behov. Vores indkøbsaftaler dækker omkring tre pct. af det samlede indkøb i den offentlige sektor, og vi udbyder typisk kontrakter på standardvarer, hvor der er et etableret og modent marked. De mest konkurrencedygtige virksomheder får kontrakterne – uafhængigt af deres størrelse.

Ofte viser det sig, at små og mellemstore virksomheder er konkurrencedygtige i sig selv. Og nogle gange går mindre virksomheder sammen og danner konsortier, som byder ind og vinder en aftale. I 2022 var 62 pct. af SKI’s leverandører virksomheder med under 50 ansatte.

Få mere inspiration til at danne konsortier i denne vejledning fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (PDF, 820 KB).

Med ca. 3 pct. udgør indkøb på SKI-aftaler en lille del af det samlede offentlige indkøb. Vi sætter ind, hvor der er fælles behov og en stor volumen på tværs af den offentlige sektor. Derfor giver det rigtig god mening, at nogle af SKI’s aftaler er domineret af store virksomheder.

Herudover har de offentlige organisationer selv en lang række indkøbsaftaler, og også her viser SMV’erne deres konkurrencedygtighed. En analyse af kommunernes indkøbsdata fra 2018 viser, at kommunerne i gennemsnit bruger 66 pct. af deres forbrug af varer og ydelser hos SMV’er. Mange af de penge bliver brugt inden for kommunegrænsen, og de støtter dermed den lokale handel i kommunerne.

I mange kommuner er der en særlig opmærksomhed på, hvor stor en andel af kommunernes indkøb, der sker hos de lokale virksomheder.

Indkøbsdatasamarbejdets analyser viser, at 20 pct af det kommunale forbrug af varer og tjenesteydelser i gennemsnit foretages hos lokale virksomheder – altså hos virksomheder med CVR-adresse i den kommune, der foretager indkøbet.