>

Meget i offentligt indkøb er det samme, som da SKI blev grundlagt for 30 år siden. De klassiske indkøbsdyder står stadig helt centralt. Men virkeligheden forandrer sig hele tiden, og udover at holde fast i kernen med bl.a. gode priser, effektiv konkurrence, kvalitet og brugerinddragelse skal indkøb anno 2024 også finde løsninger på grøn omstilling, it-sikkerhed, forsyningsudfordringer og meget andet. Det skal en ny strategisk retning fra SKI understøtte.

”Kernen i SKI er den samme, og kunderne er fortsat i centrum for alt, hvad vi gør. Men når omverdenens krav og forventninger til, hvad det offentlige indkøb skal kunne, rykker sig, skal SKI selvfølgelig rykke med. SKI’s nye formål er derfor at skabe økonomisk råderum og bæredygtige indkøbsløsninger sammen med den offentlige sektor,” sagde adm. direktør Signe Lynggaard Madsen, da hun bød velkommen på SKI’s Årsdage 2024 i København og Aarhus.

”Den strategiske retning udgør en slags kontrakt med den offentlige sektor om det servicetilbud fra SKI, man kan forvente i de kommende år – altså kernen. Håbet er, at vi med den er rustet til sammen at håndtere de forandringer, som kommer,” fortsatte Signe Lynggaard Madsen.

Den strategiske retning er blevet til på baggrund af dialog med en lang række offentlige organisationer, der har givet deres input og ønsker til SKI. På den baggrund har SKI opsat tre målepunkter for årene frem mod 2030, som der løbende vil blive rapporteret på. Se hele den strategiske retning her.

Økonomisk råderum

I dag bidrager SKI-aftalerne med et årligt økonomisk råderum på 2,25 mia. kr. Størstedelen er konkrete prisbesparelser, når der købes ind på aftalerne, mens en mindre del er udgjort af den tid, den offentlige sektor sparer ved ikke at skulle udarbejde egne udbud.

Det skal sikres ved en bedre udnyttelse af de indkøbsaftaler, der allerede er til rådighed, ved hjælp af nye SKI-aftaler og ved at gøre det lettere at købe ind på SKI-aftalerne.

Basisaftaler bliver et nyt SKI-koncept. Flere offentlige organisationer har efterspurgt, at SKI udvikler aftaler på flere mindre indkøbsområder, hvis primære formål er at frigøre tid og ressourcer lokalt og derigennem bidrage til råderummet. Det kan evt. være på skærmbriller og sportsrekvisitter. Aftalerne vil blive frivillige at anvende, og udbudsprocessen og den vanlige inddragelsesmodel slankes for at optimere ressourcerne. Aftalerne udvælges i samarbejde med de statslige organisationer og kommunerne.

Derudover vil SKI for at bidrage til et større råderum udvide paletten af it-aftaler med bl.a. flere it-konsulentaftaler, cirkulær it og cybersikkerhed - alle aftaler med et stærkt fokus på it-sikkerhed. SKI vil også i samarbejde med kommunerne analysere, om der kan være fælles løsninger, som kan være en hjælp i forhold til indkøbet af sociale ydelser, herunder anbringelser. Endelig vil SKI udbyde flere tjenesteydelsesområder som dynamiske indkøbssystemer.

Udover nye aftaler skal øget anvendelse af de indkøbsaftaler, vi allerede har, også tilvejebringe et større råderum. Data viser en klar sammenhæng mellem, at indkøb på de fælles aftaler i SKI-regi, og lavere indkøbsomkostninger samlet set. Der spares nemlig på bundlinjen, når man køber de rigtige varer til de rigtige priser. Denne sammenhæng må også gælde for de øvrige aftaler i offentligt regi, og derfor kan der skabes markant råderum med et stærkt fokus på compliance.

Sidst, men ikke mindst skal digitale løsninger som fx digitale tildelingsværktøjer på flerleverandøraftaler gøre det lettere at købe ind og frigive arbejdstid. SKI har også udviklet en ny digital e-handelsplatform, ePortalen, som erstatter SKI-kataloget og skal være et bedre arbejdsredskab for de offentlige e-handelsansvarlige. Læs mere om ePortalen her.

Bæredygtige indkøbsløsninger

SKI arbejder systematisk med, hvordan vi stiller krav, der sænker klimabelastningen fra produktion og anvendelse af produkter, sikrer ordentlighed i hele leverandørkæden og skubber til en mere bæredygtig adfærd hos såvel virksomhederne som de offentlige organisationer. Men hvor SKI hidtil har arbejdet for at stille attraktive bæredygtige løsninger til rådighed, tages der med den nye strategiske retning et mere forpligtende skridt:

Det skal lykkes ved at hæve barren og gøre det lettere at købe grønt, gennem videndeling og ved adfærdsunderstøttende tiltag.

Et eksempel på, hvordan SKI vil hæve barren og gøre det lettere, er med en grøn dynamisk kravmotor på it-drift. Her har SKI på baggrund af en tæt markedsdialog prædefineret grønne krav og inddelt dem i et trafiklys, der tager højde for potentiel merpris og markedets modenhed. Alt efter ambitionsniveau og behov kan de offentlige organisationer i det dynamiske indkøbssystem ved hjælp af få klik stille grønne krav til deres konkrete indkøb. De grønne krav er netop rullet ud på 02.22 It-drift, men vil også blive bredt ud til SKI’s øvrige dynamiske indkøbssystemer inden for it-området.

Læs mere om de grønne krav på 02.22 It-drift.

Det er svært og ressourcekrævende at stille grønne krav, når man udbyder nye indkøbsaftaler. Her er videndeling og tæt samarbejde en vigtig vej til at lykkes. Derfor deler SKI nu også egne værktøjer, skabeloner og vejledninger, som frit kan bruges af alle offentlige organisationer. Få overblik over, hvad du kan bruge skabelonerne til her.

For i højere grad at sikre at de grønne varer ender i indkøbskurven, vil SKI fremover bidrage aktivt til en mere bæredygtig indkøbs- og forbrugsadfærd. Bl.a. afholder SKI i forbindelse med den nye fælleskommunale fødevareaftale en række kurser for køkkenfagligt personale om, hvordan man laver mere klimavenlige måltider og minimerer madspild. Se kurserne i arrangementskalenderen. Herudover har SKI i samarbejde med tre kommuner sat et projekt i gang for at undersøge, hvordan vi kan minimere brugen af engangsartikler i den offentlige sektor.

Sammen

Det brede samarbejde med den offentlige sektor er helt afgørende for at udvikle aftaler og løsninger, der skaber råderum og bæredygtige løsninger. Derfor omhandler den sidste målsætning i den strategiske retning samarbejdet.

SKI vil gerne være en god og relevant samarbejdspartner for alle dele af den offentlige sektor, for SKI lykkes kun, når de offentlige organisationer lykkes. Derfor er det også vigtigt, at der er en høj tilfredshed med SKI’s arbejde.

Samarbejdet om de fælles aftaler på tværs af den offentlige sektor er afgørende for, at vi får nogle stærke indkøbsaftaler. Sidste år bidrog 490 fageksperter fra hele den offentlige sektor til at udvikle SKI-aftaler og leverede dermed en uvurderlig indsats for fællesskabet. Samarbejdet afspejler, at vi er stærkest, når vi står sammen i den offentlige sektor. Vi skal også stå sammen om at dele viden, og SKI vil med den nye strategiske retning lægge sig i selen for at bidrage med flere videndelingsaktiviteter.