>

Forestil dig et trafiklys, der styrer vejen til et grønnere indkøb. Det er netop det, SKI har introduceret på det dynamiske indkøbssystem 02.22 It-drift. Trafiklyset oversætter bl.a. EU’s GPP-kriterier (Green Public Procurement) og EU´s Code of Conduct for datacentre til konkrete krav, de offentlige organisationer kan stille til udbyderne af it-drift for at sænke udledningen. Samtidig giver det leverandørerne genkendelige krav at forholde sig til.

Nyt værktøj til at nedbringe dit energiforbrug

Datacentre i Danmark og rundt om i verden opbevarer, behandler og distribuerer al den data, der er afgørende for fx det offentliges administration og borgernes dagligdag. Derfor bruger datacentrene enorme mængder af energi på både at holde deres servere kørende – og køle dem ned, så de ikke brænder sammen.

Beregninger viser, at alene i Danmark vil datacentres energiforbrug i 2030 udgøre omkring 10 pct. af vores samlede energiforbrug. Derfor har SKI nu lagt en række krav ud i det dynamiske indkøbssystem for It-drift. Det fortæller Adam Goslett, chefkonsulent i CSR og Bæredygtighed i SKI:

”Datacentrenes udledning repræsenterer en stor klimaudfordring, som kun ser ud til at vokse. Samtidig findes der et hav af anbefalinger til, hvordan vi løser den. Det er lidt af en jungle at navigere i – og en kæmpe opgave for den enkelte indkøber. Den opgave har vi taget på os i SKI, og efter et års arbejde er vi nu klar med forslag til helt konkrete krav, den enkelte offentlige indkøber kan stille for at modne markedet i en grønnere retning.”

 1. Datacentrenes samlede energiforbrug er lige så højt som forbruget fra hele den globale flytrafik
 2. I 2030 forventes datacentre i Danmark at have øget Danmarks energiforbrug med 17 pct. Det svarer til 7-13 pct. af Danmarks samlede energiforbrug
 3. Datacentre udleder 80 pct. af energien i brugsfasen.

Kilder: EU, COWI og Klimarådet

På 02.22 It-drift kan du købe it-drift inden for syv ydelsesområder, der dækker alt fra en enkelt server til outsourcing af hele din organisations it-drift inklusive slutbrugerudstyr. Inden for fem af de syv ydelsesområder, fx clouddrift eller co-location, har SKI defineret en række krav, der fremmer den grønne dagsorden.

”Det er forskelligt, hvad man skal tage højde for, alt efter om man køber datacenterdrift eller clouddrift. Når man har valgt ydelsesområde i det dynamiske indkøbssystem, har vi sørget for, at det digitale flow automatisk tilpasses, så man kun bliver præsenteret for relevante krav på lige netop det, man skal købe,” siger Adam Goslett.

Trafiklyset signalerer, at nogle krav er lette at leve op til og ikke hæver prisen, mens kun få virksomheder kan leve op til andre krav, som også kan have en fordyrende effekt.

Kravene er opdelt i fire forskellige ambitionsniveauer

 • Basiskrav er krav, som alle virksomheder i dag kan leve op til, og som SKI derfor anbefaler, at man altid tilvælger
 • Kravene i grønt lys kan langt de fleste virksomheder på markedet leve op til, så de begrænser ikke konkurrencen mærkbart, ligesom de ikke – eller stort set ikke – er fordyrende
 • Kravene i gult lys er mere ambitiøse end kravene i grønt lys. Her kan færre virksomheder leve op til kravene, og kravene vil forventeligt også forhøje prisen.
 • Krav i rødt lys omfatter de krav, som stort set ingen kan leve op til i dag. SKI fraråder derfor som udgangspunkt at stille disse krav, da de i højere grad skal vise leverandørerne, hvad de skal sigte efter at kunne levere på sigt.

Det er både muligt at tilvælge alle krav eller udvælge enkelte i henholdsvis rødt, gult og grønt lys.

”Vi har været i tæt dialog med markedet om kravene og deres placering i rød, gul og grøn. Vores forhåbning er, at de krav, der i dag er placeret i rød, rykker videre til gul, og gul til grøn. Derfor følger vi udviklingen på markedet tæt. Det er dog alligevel altid en god idé, at man som offentlig indkøber tager en teknisk dialog med virksomhederne, når man har sat sine krav for at sikre sig, at de er relevante,” siger Adam Goslett.

SKI’s nye krav er netop medtaget i Energistyrelsens indkøbsanbefalinger til datacentre, serverrum, cloudtjenester og it-systemer, som du kan se her.

SKI arbejder på også at kunne introducere grønne evalueringsparametre på 02.22 It-drift. Det vil gøre det muligt at stille krav og give flere point til den virksomhed, der tilbyder den grønneste løsning.

Fælles standard for Norden

Det er ikke kun i Danmark, at virksomhederne vil blive mødt af nye krav for at begrænse energiforbruget af it-driften. SKI har et tæt samarbejde med centrale indkøbsorganisationer i de nordiske lande, der har eller er i gang med at lade sig inspirere af SKI’s løsning.

”Det er helt oplagt, at vi deler sådanne værktøjer. Det kommer først og fremmest klimaet til gavn, men det bliver også væsentligt lettere for virksomhederne, som for mange er globale spillere, at de bliver mødt med enslydende krav i stedet for, at hvert land eller organisation udarbejder sine egne krav. På den måde trækker vi i samme retning,” siger Adam Goslett.

SKI forventer at lancere lignende løsninger på blandt andet de dynamiske indkøbssystemer på 02.06 Standard Software og 02.19 Fagsystemer.

 • 02.22 It-drift er et dynamisk indkøbssystem, der frit kan anvendes af alle offentlige kunder med SKI-abonnement
 • Det dynamiske indkøbssystem blev sat i drift i februar 2023
 • I systemet kan du købe drift af alt fra en enkelt server til outsourcing af hele din organisations it-drift inklusive slutbrugerudstyr som computere mv.
 • Indkøb på aftalen er digitalt understøttet for at lette processen og gøre aftalen mere brugervenlig
 • Leverandører kan løbende søge optagelse i systemet i hele aftalens levetid, dvs. ti år
 • Sortimentet er bredt og inkluderer it-drift og relaterede ydelser.

Læs mere på aftalesiden for 02.22 It-drift.