>
 • SKI og FN’s verdensmål
  Se, hvilke verdensmål du kan bidrage til at løfte ved indkøb på SKI-aftaler.

 • SKI's skabeloner til gennemførelse af grønne udbud
  Skabeloner til, hvordan du tager højde for bæredygtighed, når du gennemfører dine egne udbud.

 • Miljøstyrelsens TCO-metodeværktøjer
  Her finder du de TCO-værktøjer, som Miljøstyrelsen med SKI som sparringspartner har udviklet. Flere af værktøjerne er netop opdateres med efterbrugsmoduler.

 • Den ansvarlige indkøber
  På siden får du konkret input og forslag til krav, du kan bruge i dit udbud, TCO-beregnere til forskellige produkter og meget mere. Siden er udviklet af Erhvervsstyrelsen, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Miljøministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Finansministeriet og Cabi i 2013 med SKI som sparringspartner.

 • Forum for Bæredygtige Indkøb
  På Forum for Bæredygtige Indkøbs hjemmeside finder du mange gode råd, værktøjer og cases. Til Forummets arrangementer er der bred repræsentation af både offentlige organisationer og private aktører. SKI indgår i forummets styregruppe og deltager også i forummets relevante arbejdsgrupper.

 • FN’s verdensmål
  Her kan du se alle verdensmålene og læse mere om delmål, se trends og statistikker og meget mere.

 • Den bæredygtige indkøbsproces fra A til Z
  Læs om og få gode råd til, hvordan du tilrettelægger en bæredygtig indkøbsproces – hele vejen fra de første strøtanker til implementering, opfølgning og kontrol.

 • Totalomkostninger - praktisk vejledning til offentlige indkøbere
  Her finder du en vejledning fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om, hvordan totalomkostninger kan indgå, vurderes og opgøres i offentlige udbudsforretninger. Det er også skitseret, hvilke overvejelser ordregivere bør gøre sig forinden anvendelse af totalomkostninger i offentlige udbud.

 • Gennemførelse af grønne udbud
  I denne vejledning fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan du få hjælp til at foretage grønne indkøb i overensstemmelse med udbudsreglerne. Vejledningen indeholder en gennemgang af reglerne suppleret med relevante praktiske eksempler fra gennemførte udbud.