>
 • SKI og FN’s verdensmål
  Se hvilke verdensmål, du kan bidrage til at løfte ved indkøb på SKI-aftaler.

 • Miljøstyrelsens TCO-metodeværktøjer
  Her finder du de TCO-værktøjer, som Miljøstyrelsen med SKI som sparringspartner har udviklet. Flere af værktøjerne er netop opdateres med efterbrugsmoduler.

 • Den ansvarlige indkøber
  På siden får du konkret input og forslag til krav, du kan bruge i dit udbud, TCO-beregnere til forskellige produkter og meget mere. Siden er udviklet af Erhvervsstyrelsen, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Miljøministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Finansministeriet og Cabi i 2013 med SKI som sparringspartner.

 • Forum for Bæredygtige Indkøb
  På Forum for Bæredygtige Indkøbs hjemmeside finder du mange gode råd, værktøjer og cases. Til Forummets arrangementer er der bred repræsentation af både offentlige organisationer og private akører. SKI indgår i forummets styregruppe og deltager også i forummets relevante arbejdsgrupper.

 • FN’s verdensmål
  Her kan du se alle verdensmålene og læse mere om delmål, se trends og statistikker og meget mere.

 • Totalomkostninger - praktisk vejledning til offentlige indkøbere
  Her finder du en vejledning fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om, hvordan totalomkostninger kan indgå, vurderes og opgøres i offentlige udbudsforretninger. Det er også skitseret, hvilke overvejelser ordregivere bør gøre sig forinden anvendelse af totalomkostninger i offentlige udbud.

 • Sociale klausuler i udbud
  Her finder du en vejledning fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i, hvad ”følg eller forklar”-princippet indebærer, og hvordan en social klausul om uddannelses- og praktikaftaler kan formuleres og indgå i et udbud.

 • Vejen til cirkulære indkøb
  Her kan du læse et blogindlæg om cirkulære indkøb fra den grønne tænketank Concito.

 • FN Global Compact
  På siden kan du læse om FN’s 10 principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, som du efterlever på alle SKI-aftaler.

 • IT-Branchens 10 anbefalinger til bæredygtigt it
  Her finder du konkrete anbefalinger fra IT-branchen om, hvordan du kan efterspørge og drive grøn it.

 • EU´s grønne indkøbskriterier
  Her finder du konkrete forslag til krav inden for en række produktkategorier anbefalet af EU-Kommissionen.
 • Kammeradvokatens grønne indkøbsguide
  Brugervenlig guide til, hvordan og hvornår du som offentlig ordregiver kan indtænke klima- og miljøhensyn i din udbudsproces. Guiden giver inspiration og kan fungere som et lavpraktisk værktøj til, hvordan klimahensyn inddrages både før, under og efter gennemførelsen af et udbud.

 • Grøn transport i værdikæden
  Pjece målrettet blandt andet offentlige indkøbere af transport, som ønsker gode råd til, hvordan man sikrer en grønnere transport i værdikæden.

 • Vejledning om bæredygtigt indkøb af plastemballager og engangsplastprodukter
  Vejledningen er slutproduktet fra en temagruppe i Forum for Bæredygtigt Indkøb med repræsentanter fra plastindustrien målrettet indkøbere og udbudsansvarlige i både offentlige institutioner og private virksomheder, som ønsker at købe bæredygtige plastemballager og engangsplastprodukter. 

 • KL´s Grønne idébank
  KL har i Den Grønne Idébank samlet mere end 180 forslag til grønne initiativer fra 58 forskellige kommuner. Den Grønne Idébank er et dynamisk værktøj, som i forslagene giver konkret inspiration til, hvordan de grønne indsatser kan implementeres.

 • Grønne indkøb for en grøn fremtid – strategi for grønne offentlige indkøb
  Regeringen strategi for grønne indkøb fra oktober 2020. Strategien indeholder de konkrete initiativer for offentlige indkøb, som fremadrettet skal implementeres, så Danmark from mod 2030 kan reducere udledningen af drivhusgasser med 70 pct. og opnå klimaneutralitet i 2050.