>
 • SKI og FN’s verdensmål
  Se hvilke verdensmål, du kan bidrage til at løfte ved indkøb på SKI-aftaler.

 • Miljøstyrelsens TCO-metodeværktøjer
  Her finder du de TCO-værktøjer, som Miljøstyrelsen med SKI som sparringspartner har udviklet. Flere af værktøjerne er netop opdateres med efterbrugsmoduler.

 • Den ansvarlige indkøber
  På siden får du konkret input og forslag til krav, du kan bruge i dit udbud, TCO-beregnere til forskellige produkter og meget mere. Siden er udviklet af Erhvervsstyrelsen, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Miljøministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Finansministeriet og Cabi i 2013 med SKI som sparringspartner.

 • Forum for Bæredygtige Indkøb
  På Forum for Bæredygtige Indkøbs hjemmeside finder du mange gode råd, værktøjer og cases. Til Forummets arrangementer er der bred repræsentation af både offentlige organisationer og private akører. SKI indgår i forummets styregruppe og deltager også i forummets relevante arbejdsgrupper.

 • FN’s verdensmål
  Her kan du se alle verdensmålene og læse mere om delmål, se trends og statistikker og meget mere.

 • Den bæredygtige indkøbsproces fra A til Z
  Læs om og få gode råd til, hvordan du tilrettelægger en bæredygtig indkøbsproces – hele vejen fra de første strøtanker til implementering, opfølgning og kontrol.

 • Totalomkostninger - praktisk vejledning til offentlige indkøbere
  Her finder du en vejledning fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om, hvordan totalomkostninger kan indgå, vurderes og opgøres i offentlige udbudsforretninger. Det er også skitseret, hvilke overvejelser ordregivere bør gøre sig forinden anvendelse af totalomkostninger i offentlige udbud.

 • Sociale klausuler i udbud
  Her finder du en vejledning fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i, hvad ”følg eller forklar”-princippet indebærer, og hvordan en social klausul om uddannelses- og praktikaftaler kan formuleres og indgå i et udbud.

 • Vejen til cirkulære indkøb
  Her kan du læse et blogindlæg om cirkulære indkøb fra den grønne tænketank Concito.

 • FN Global Compact
  På siden kan du læse om FN’s 10 principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, som du efterlever på alle SKI-aftaler.

 • IT-Branchens 10 anbefalinger til bæredygtigt it
  Her finder du konkrete anbefalinger fra IT-branchen om, hvordan du kan efterspørge og drive grøn it.

 • Omstil din organisation til bæredygtigt it - gode råd om inspiration til processen
  Disse gode råd om bæredygtig omstilling af din organisations it kan du bruge, hvis du er indkøber, it-ansvarlig, miljøansvarlig eller på anden måde involveret i din organisations overvejelser om indkøb af bæredygtig it. Pjecen inspirerer til, hvordan din organisation kan opfylde de fire mest centrale forudsætninger for at omstille til bæredygtigt it.

 • EU´s grønne indkøbskriterier
  Her finder du konkrete forslag til krav inden for en række produktkategorier anbefalet af EU-Kommissionen.