>

SKI's bæredygtige værdikæde i seks faser

1. Inspiration til grønne udbud

I inspirationskataloget gennemgår vi systematisk hvert led i den bæredygtige værdikæde og beskriver de emner, tiltag og overvejelser, man kan tage med i markedsdialogen, og når man skal udforme sit udbud. Det kan fx være i forhold til involvering af relevante interessenter, omfanget af miljømærkede produkter, grønne transportkrav, reparationsmuligheder mv.

Kataloget giver overblik over muligheder inden for følgende tre områder:

  • Miljø- og klimamæssige krav og tiltag i de seks faser af den grønne værdikæde
  • Socialt bæredygtige krav og tiltag
  • Et grønt udbudsdesign – bruges som inspiration efter endt markedsdialog, og når selve udformningen af udbudsmaterialet går i gang.

Derudover indeholder kataloget links til andre steder, hvor du kan læse mere om udformningen af grønne tiltag i dit udbud.

 

2. Guide til markedsdialog

Dette Excel-ark indeholder en samlet række af spørgsmål, der kan stilles i markedsdialogen. Spørgsmålene er struktureret efter de seks faser i den grønne værdikæde, og der kan sorteres på, om spørgsmålene er henvendt en producent, en leverandør eller en indkøber/slutbruger. I spørgeguidens første fane findes en uddybende vejledning til brugen af spørgeguiden.

3. Skabelon til grøn transport

I udbud, hvor der er et transportelement, kan du her finde vejledning i:

  • Hvordan man kan arbejde med grønne transportkrav
  • Forskellige typer af transportkrav
  • Spørgsmål til markedsdialogen
  • SKI's transportparadigme.

4. "Grønt eller forklar"-værktøj

Denne skabelon kan fungere som et internt styringsværktøj til at tracke til- og fravalg af grønne krav og tiltag på et aftaleområde efter endt markedsdialog.

Ikke alle grønne krav og tiltag er mulige at implementere i den senere udbudsproces. Det kan være fordi, tiltagene fører til betydelige merudgifter, der kan være manglende politisk opbakning, eller initiativet kan indskrænke eller skræddersy konkurrencen til en enkelt aktør i markedet. Derfor er det en god idé løbende at holde styr på historikken og udviklingen af de grønne krav, så vigtige erfaringer ikke går tabt til udformningen af fremtidige aftaler og udbud.