>

Det er ikke kun pris, kvalitet og lokal ressourceudnyttelse, der optimeres ved fælles indkøb. Når det offentlige står sammen, bliver det lettere også at hæve barren på andre områder end det økonomiske.

Ordentlighed fylder mere og mere. Politikere, borgere og forbrugere stiller krav om, at det offentliges moralske kompas er i orden. Der er klare forventninger om, at vi tager hensyn til såvel miljø som arbejdsmiljø. Det er ikke nok, at prisen på varen er lav, hvis varen indeholder skadelige stoffer og er produceret under urimelige forhold af en underbetalt arbejder – som måske endda er ansat i en virksomhed, der benytter sig af uetiske forretningsmetoder.

At stille grønne og bæredygtige krav til produkterne er en stor mundfuld for den enkelte indkøbsansvarlige. Fællesoffentlige indkøb kan være med til at stille disse krav, som i høj grad skal løftes af de private leverandører. Når vi står sammen, bliver det lettere at opstille betingelser. Det behøver ikke nødvendigvis at blive dyrere, fordi vi hæver barren – når bare vi gør det sammen.

Faste krav til miljø og bæredygtighed på alle SKI-aftaler

På SKI’s aftaler stilles der krav til leverandørerne på to niveauer:

1. Alle aftaler stiller krav til:

  • Leverandørens samfundsansvarlighed, herunder menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljø
  • FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og virksomheder
  • OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder
  • Arbejdsklausuler i henhold til ILO-konventionen og til at dokumentere sin indsats.

Disse krav fremgår af et CSR-bilag (PDF, 206 KB), der er en del af alle SKI-aftaler. Bilaget bygger på FN Global Compacts 10 principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder samt miljø og antikorruption.

2. Derudover stiller SKI en række specifikke krav til det konkrete aftaleområde, der udbydes, fx:

  • Økologi på fødevareområdet
  • Certificeret bæredygtigt træ og møbelstoffer på møbelaftalerne
  • Miljømærkekrav for håndsæbe og rengøringsmidler
  • Emballagekrav, der mindsker brugen af plast eller stiller krav om genanvendte materialer. 

Kravene på de konkrete aftaleområder fastsætter vi i dialog med de offentlige organisationer, med eksperter inden for det pågældende aftaleområde, interesseorganisationer, leverandører, mv., så vi med udgangspunkt i det offentliges behov tager bedst hensyn til fx miljøet, klimapåvirkningen via TCO og genanvendelse.

Tilsammen berører kravene på SKI’s aftaler 14 ud af FN’s 17 verdensmål, herunder + 45 delmål. Hvor meget du bidrager til de enkelte verdens- og delmål varierer dog afhængigt af, hvilke produkter på aftalen du vælger at købe. SKI-aftaler gør det muligt at prioritere en bred palet af mål i dine indkøb.