>

Det er ikke kun pris, kvalitet og lokal ressourceudnyttelse, der optimeres ved fælles indkøb. Når det offentlige står sammen, bliver det lettere også at hæve barren på andre områder end det økonomiske. For det er ikke nok, at prisen på varen er lav, hvis varen indeholder skadelige stoffer, er produceret under urimelige forhold, eller fragten belaster vores klima unødigt. Men det kan være en stor mundfuld for den enkelte offentlige organisation at stille grønne og bæredygtige krav på sine indkøbsaftaler.

SKI arbejder på vegne af hele den offentlige sektor systematisk med, hvordan vi får stillet krav, der sænker klimabelastningen fra produktion og anvendelsen af produkter, sikrer ordentlighed i hele leverandørkæden og skubber imod en mere bæredygtig adfærd hos såvel virksomhederne som de offentlige organisationer. Vi er i tæt dialog med alle parter, så vi kan få indkøbsaftaler, der helt konkret bidrager til at sænke klimaaftrykket fra det offentlige indkøb så meget som muligt og samtidig fungerer i den praktiske hverdag mellem leverandøren og de mange ansatte, der hver dag køber ind på en SKI-aftale.

Når vi står sammen, bliver det lettere at opstille betingelser. Og så behøver det ikke nødvendigvis at blive dyrere, fordi vi hæver barren.

Her får du et overblik over, hvilke typer af krav SKI stiller på vores indkøbsaftaler, og hvordan du kan få hjælp til at købe grønt og bæredygtigt gennem SKI.