Prisbenchmark

Når vi udarbejder en ny rammeaftale, analyserer vi det besparelsespotentiale, SKI-kunder under ét kan forvente at realisere ved brug af aftalen. Den enkelte kundes præcise besparelse afhænger dog af de priser, der hidtil er købt ind til. Og priserne er erfaringsmæssigt meget forskellige fra kunde til kunde.​ 

I 2017 har SKI’s portefølje af rammeaftaler genereret et besparelsespotentiale på 800 mio. kr. Heraf udgør de forpligtende aftaler 450 mio. kr. Ses der isoleret set på de nye aftaler, der er trådt i kraft i løbet af 2017, genererer de et samlet effektiviseringspotentiale på 340 mio. kr.​

Vi sammenligner priser

Det centrale element i vores analyser er det såkaldte prisbenchmark. Prisbenchmarket findes typisk ved at sammenligne priserne på den nye rammeaftale med de priser, kunderne betaler, før den nye rammeaftale træder i kraft. 

Vi indhenter blandt andet oplysninger om kundernes priser fra tidligere SKI-aftaler og fra deltagerne i projektgrupperne (forpligtende aftaler) og referencegrupperne (frivillige aftaler)

Vi udarbejder som udgangspunkt benchmark på ​alle vores rammeaftaler. Dog kan der være tilfælde, hvor det ikke kan lade sig gøre at udarbejde et repræsentativt benchmark, og så gør vi det ikke. 

Prisbenchmarkene skal ses som besparelsespotentialet for SKI-kunder under ét på det tidspunkt, hvor aftalen træder i kraft. Tallene bliver altså ikke opdateret løbende fx ift. markedets udvikling.

Prisbenchmark for alle SKI-aftaler i drift

Nedenfor kan du se en oversigt over prisbenchmark for de SKI-aftaler i drift, det har været muligt at udarbejde et benchmark på. Alle beløb er angivet i forhold til kontraktens løbetid, inklusive optioner.

Du kan også hente oversigten som PD​F her (95 KB) 
 
 

​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Forklaring af kolonnen Benchmarkgrundlag

  • Tidligere SKI-aftale: Prisoplysninger fra den tidligere tilsvarende SKI-rammeaftale holdes op mod de(t) vindende tilbud
  • Kundernes egne data: Prisoplysninger fra SKI-kunder holdes op mod de(t) vindende tilbud
  • Ekspertanalyse: Et eksternt konsulenthus udarbejder benchmark for de(t) vindende tilbud med baggrund i ekspertviden på området
  • Konstrueret markedspris: Hvis der kommer tilstrækkelig mange tilbud ind på en rammeaftale, betragtes det som værende repræsentativt for markedet. Et gennemsnit af de indkomne tilbud bliver derfor et udtryk for en ”konstrueret” markedspris, der holdes op mod de(t) vindende tilbud
  • Listepriser/Markedspriser: Listepriser/markedspriser findes via internet, webkataloger mm. og holdes op med de(t) vindende tilbud

Forklaring af kolonnen Benchmarksikkerhed

Grøn: Høj validitet i forhold til benchmarkets datagrundlag
Gul: Middel validitet i forhold til benchmarkets datagrundlag
Rød: Lav validitet i forhold til benchmarkets datagrundlag