>

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har netop offentliggjort resultaterne fra en ny analyse, der belyser små og mellemstore virksomheders (SMV) andel af de offentlige opgaver, som sendes i EU-udbud.

Analysen viser blandt andet, at den andel af offentlige udbud, der vindes af små virksomheder med under 50 ansatte, er steget med ca. 30 pct. fra 2015 til 2017.

Det er typisk opgaver med relativt små kontraktværdier, der varetages af små virksomheder. Alligevel er der dog ganske mange relativt store kontrakter, der vindes af små virksomheder. De små virksomheders kapacitet målt på antallet af ansatte er i mange tilfælde ikke er afgørende for, om de kan byde på og endda vinde store offentlige opgaver.

Desuden viser tallene, at en stærk konkurrence om opgaverne bidrager til at sikre den bedst mulige pris og kvalitet.

Læs hele Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens artikel her.

60 pct. af kommunernes indkøb ligger hos SMV’er

SKI lavede sidste år et faktatjek på, hvor meget SMV´er fylder i indkøbslandskabet.

Efter at have gransket 33 mio. fakturaer fra 91 kommuner viste indkøbsdata, at hele 60 pct. af kommunernes indkøb af varer og tjenesteydelser i 2016 lå hos små og mellemstore virksomheder.

Data afslørede også, at 80 pct. af alle leverandører til kommunerne er SMV’er. Kommunerne står for ca. 30 pct. af al offentligt indkøb. Heraf indkøbes 4 pct. på SKI’s aftaler.

Læs mere om SKI’s analyse her.

Du kan også læse mere om, hvordan små og mellemstore virksomheder er stillet i udbudskonkurrencen her.

​​​​

SKI udbyder indkøbsaftaler for hele den offentlige sektor – i alt ca. 50 aftaler. Aftalerne er typisk målrettet de mest modne og konsoliderede markeder. Alligevel er der generelt mange mindre leverandører på SKI’s aftaler. Faktisk har 40 pct. af leverandørerne færre end 50 ansatte og 75 pct. af leverandørerne færre end 200 ansatte.