>

Den 15. februar 2019 faldt der afgørelse i klagesagen vedr. SKI-aftalen 50.75 Elevatorservice. SKI tabte dele af sagen, og konsekvensen er bl.a., at kunderne på aftalen ikke vil kunne få udført moderniseringer af elevatorer pr. den 1. april 2019, hvis der indgår reservedele. Læs mere om konsekvenserne ved kendelsen her.

For at sikre kunderne aftaledækning hurtigst muligt etablerer SKI et dynamisk indkøbssystem, der kan bruges, når det offentlige har behov for at få moderniseret eksisterende elevatorer. Udbudsdirektør i SKI, Christian Lunding, fortæller her om løsningen:

”Ambitionen i SKI er altid, at det offentlige ikke skal stå i en situation, hvor de ikke er aftaledækket på de områder, som SKI udbyder. Kendelsen betyder, at det offentlige ikke vil få løftet udbudspligten på bl.a. moderniseringer og reparationer af elevatorer i en periode. Vi vil gerne begrænse den periode og har fundet en løsning, der sikrer, at det offentlige hurtigt kan få løftet udbudspligten på moderniseringer. Fremadrettet vil kunderne kunne gennemføre indkøbet i det dynamiske indkøbssystem, når en eller flere elevatorer skal moderniseres eller gennemgå en større reparation. Det erstatter den miniudbudsproces, som kunderne hidtil har skullet gennemføre, og det letter processen,” fortæller Christian Lunding, udbudsdirektør i SKI.

Det dynamiske indkøbssystem vil blive klart før en ny SKI-aftale på elevatorservice (50.75 Elevatorservice). Systemet er frivilligt at bruge for alle SKI’s kunder og kan bruges til alle reparationer og moderniseringer af elevatorer for over 5.000 kr. inkl. moms (både tjenesteydelser og reservedele).

Hvad er et dynamisk indkøbssystem?

Indkøb i et dynamisk indkøbssystem er et alternativ til indkøb på en rammeaftale. I systemet fremgår hvilke leverandører, der kan købes ind hos, inden for det sortiment, som systemet er afgrænset til. Christian Lunding fortæller her, hvordan et indkøb gennemføres i praksis:

”Det konkrete indkøb af moderniseringer gennemføres via systemet ved, at kunden sender en opfordring til leverandørerne om at afgive tilbud på en konkret opgave fx modernisering af 10 elevatorer. Tilbuddene fra leverandørerne sendes retur via systemet, og når kunderne har evalueret dem, kan kunden så give besked til tilbudsgiverne med accept og afslag af tilbud via systemet.”

SKI har offentliggjort udbudsmaterialet til det dynamiske indkøbssystem til moderniseringer og reparationer af elevatorer, og interesserede leverandører kan anmode om at blive optaget i systemet frem til den 7. maj. Lever leverandøren op til de krav, der er stillet i materialet, vil leverandøren blive optaget i systemet, og dermed være med i konkurrencen om at vinde alle de moderniseringer, som bl.a. kommunerne offentliggør i systemets løbetid. Har en leverandør ikke ansøgt om optagelse i systemet i første omgang, kan leverandøren også efterfølgende ansøge og blive optaget, efter systemet er sat i drift.

Du kan læse mere om systemet på udbudssiden. 

Læs også Skanderborg Kommunes erfaringer med at købe ind gennem det dynamiske indkøbssystem på biler.