>

På baggrund af markedsinput foretager SKI nødvendige justeringer af konkrete varelinjer på 50.90 Fødevarer, så de stemmer overens med, hvad der findes på fødevaremarkedet og alle parter dermed får en bedre aftale. Udbudsreglerne kræver, at SKI genudbyder for at kunne foretage justeringerne. Aftalen blev sendt i udbud i slutningen af januar 2023. Den består af over 6.000 varelinjer og er målrettet kommunale storkøkkener, der har brug for at bestille deres fødevarer ét sted og få leveret dem samlet. 77 kommuner, to regioner og tre øvrige organisationer er tilsluttet 50.90 Fødevarer.

Læs mere om, hvordan genudbuddet er skruet sammen, så den offentlige sektor får en grønnere fødevareaftale.

Siden udbudsmaterialet blev offentliggjort, har SKI modtaget gode input fra potentielle tilbudsgivere til blandt andet produkter, der er udgået af produktion, og produkter, hvor fx emballage, forpakningsstørrelser og vægt har ændret sig. Det fortæller Christian Lunding, udbudsdirektør i SKI:

”Potentielle tilbudsgivere har påpeget en lang række helt små ændringer, som vores udbudsmateriale ikke tager højde for. Helt konkret har vi fx en varelinje på aftalen med betegnelsen ’gammeldags kærnemælk’ . Nu har producenterne imidlertid valgt at fjerne ordet ’gammeldags’ fra deres varebeskrivelser. Dermed findes den vare, som vi efterspørger i udbuddet, ikke længere. Et andet eksempel er en kullerfilet, hvor SKI har angivet et vægtinterval på 200-300 gram. Her har markedet meldt tilbage til os, at spændet skal udvides til 200-400 gram,” siger Christian Lunding .

SKI har i dag sendt en ny udbudsbekendtgørelse til den europæiske udbudsdatabase TED og må først efter 48 timer offentliggøre det justerede udbudsmateriale for potentielle tilbudsgivere. Udbudsmaterialet vil således være tilgængeligt i udbudssystemet ETHICS på fredag den 31. marts. I materialet vil det være markeret tydeligt, hvad der er ændret, så tilbudsgivere ikke skal starte forfra, men kan fortsætte deres tilbudsarbejde.

Ny tilbudsfrist er den 3. maj 2023.

Ikke muligt at ændre varelinjer uden en annullation

Mange af ændringerne, som SKI nu foretager på 50.90 Fødevarer, skyldes ændringer på fødevaremarkedet, der er opstået, efter SKI i dialog med markedet har arbejdet på tilbudsliste og kravspecifikationer, mens nogle er fejl, der ikke er opdaget i processen.

”Når vi står med et kæmpe sortimentsudbud på et marked, der udvikler sig så hastigt som fødevaremarkedet, er det helt forventeligt, at der vil være behov for at rette i materialet. Vi forsøger at hente alle input ind i god tid, når vi udarbejder materialet, men vi ved også fra de tidligere udbud, at mange ting først dukker op, når virksomhederne sætter sig ned for at afgive tilbud. Desværre kræver udbudsreglerne, at vi annullerer og genudbyder materialet for at kunne foretage ændringerne,” siger Christian Lunding.

Ønsker større fleksibilitet i udbudsloven

SKI har flere gange efterlyst større fleksibilitet i udbudsloven, når det kommer til store sortimentsudbud. Senest i januar 2022 stillede SKI sammen med DI, DI Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, SMVdanmark, IKA, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI), Danske Regioner og KL syv konkrete forslag til at gøre udbudsloven mere fleksibel og mindske transaktionsomkostningerne for både tilbudsgivere og ordregivere.

Se de syv forslag her.

”Vi gør, hvad vi kan for at mindske den administrative byrde for tilbudsgiverne ved blandt andet at markere de ændringer, vi foretager i materialet. Men når alle sider af bordet ønsker ændringerne – og ændringerne er så små, at de ikke er inde og pille ved noget, der ændrer hverken vilkår, sortiment, kvalitet osv., så kan det synes unødigt byrdefuldt, at vi er nødt til at foretage en annullation for at komme videre,” siger Christian Lunding.

Læs også om yletten, der annullerede et udbud.

50.90 Fødevarer forventes nu at træde i kraft i februar 2024.

Det samlede engrosfødevaremarked i Danmark vurderes på ca. 105 mia. kr. om året. Heraf anslås det offentlige fødevaremarked at udgøre mellem 3-5 mia. kr.

Omsætningen på den nye aftale 50.90 Fødevarer forventes at ligge på 850 mio. kr. om året. Dermed udgør aftalen under 1 pct. af det samlede engrosfødevaremarked og ca. 20 pct. af det offentlige fødevaremarked.

50.90 Fødevarer er målrettet de kommunale storkøkkener i kommunerne, der ønsker en samlet leverandør af fødevarer, så de kan spare tid på bestilling og levering, som de i stedet kan bruge på tilberedning af maden.
På aftalen er der taget højde for, at kommuner kan tilgodese eventuelle lokale hensyn og undtage sig forpligtelsen på udvalgte varekategorier. Det har de tilsluttede kunder benyttet sig af i 85 tilfælde.