>

Erhvervsministeren er lige nu på vej med en revision af udbudsloven. Efter planen fremsættes lovforslaget til marts, og adm. direktør i SKI, Signe Lynggaard Madsen, ser frem til en ny, forbedret udbudslov til at regulere samspillet mellem den offentlige sektor og erhvervslivet.

”Selvom en revision af udbudsloven for nogle kan lyde kedeligt, ved alle der arbejder i og omkring offentlige udbud, hvor centralt det er. For udbudsloven er fundamentet, der regulerer hele det offentlige indkøb på 380 mia. kroner årligt. Den er med til at sikre fair konkurrence og god forvaltning af skattekronerne. Vi skal dog have reduceret transaktionsomkostningerne på begge sider af bordet og skabt bedre plads til bl.a. innovation og SMV’ere,” siger Signe Lynggaard Madsen, der også har været indkaldt som ekspert til en høring i Folketingets Erhvervsudvalg den 12. januar.

Særinteresser sat til side

Sammen med DI, DI Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, SMVdanmark, IKA, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI), Danske Regioner og KL har SKI stillet syv konkrete forslag, der skal gøre udbudsloven mere fleksibel, give lettere adgang til små og mellemstore virksomheder og mindske transaktionsomkostningerne for både tilbudsgivere og ordregivere.

At det både er de offentlige indkøbere og erhvervsorganisationerne, der er gået sammen om forslagene, er ifølge Signe Lynggaard Madsen et stærkt signal til politikerne:

”Til hverdag repræsenterer vi forskellige interesser. Jeg er både glad og stolt over, at vi har sat dem til side og fundet fælles fodslag. Vi er jo dem, der kender effekterne af udbudsloven i praksis allerbedst fra hver vores side af bordet. Når vi sammen kan pege på syv ændringer, som vi tror på kan gøre en forskel, er det et godt pejlemærke for politikerne i lovprocessen.”

Du kan læse mere om udbudsloven og betydningen for SKI’s arbejde her

Det fælles forslag til ændringer er sendt til Folketingets Erhvervsudvalg i anledning af, at Erhvervsudvalget den 12. januar 2022 afholdt en eksperthøring om udbudsloven.

Forslagene er:

  1. Styrket adgang for SMV’er
  2. Udvidet adgang til at tilpasse udbudsmaterialet i udbudsprocessen
  3. Udvidet adgang til brug af fleksible udbudsformer
  4. Forenkling af sortimentsudbud
  5. Indkøb under tærskelværdien
  6. Udvidet adgang til at ændre kontrakter i driftsfasen
  7. Lettere dokumentationskrav.

Erhvervsministeriet har varslet, at forslag til ændring af udbudsloven fremsættes i Folketinget i marts 2022.

Se forslaget her.

Et af de fælles forslag fra ordre- og tilbudsgivere er at afskaffe proceduremæssige regler, som i dag gør det unødigt besværligt at anvende dynamiske indkøbssystemer. Erfaringer fra både ordregiver- og tilbudsgiverorganisationer er, at dynamiske indkøbssystemer er en god adgangsvej for mindre virksomheder til at få et salg til kunder i den offentlige sektor. Desværre er der i udbudsloven indført en dansk særregel, der kan gøre indkøbet i et dynamisk indkøbssystem voldsomt ressourcekrævende for ordregiverne og dermed mindre attraktivt at benytte.

”I SKI ser vi dynamiske indkøbssystemer som en god vej til at få små virksomheder bragt i spil i samhandlen med det offentlige, og som en mulighed for, at virksomhederne hurtigere og lettere kan afsætte deres innovative og bæredygtige nyskabelser til den offentlige sektor – hvilket gavner os alle. Derfor peger vi sammen med de andre organisationer på, at indkøbsformen kan og skal afbureaukratiseres,” siger Signe Lynggaard Madsen.

Læs også: “Nu kan du købe standardsoftware i et dynamisk indkøbssystem i SKI”

Fælles fodslag om at mindske transaktionsomkostninger

Et andet forslag går på, at der skal være tydelig adgang til at justere udbudsmaterialet, efter det er offentliggjort. Det kan fx dreje sig om en justering af beskrivelsen af eller kravene til et begrænset antal varer i et sortiment på mange tusinde varer. Det vil gøre det nemmere for ordregivere at imødekomme den feedback, virksomhederne afgiver sent i udbudsprocessen – og som kan føre til en bedre kontrakt og dermed bedre samhandel mellem den offentlige og den private sektor. I dag kan ordregivere kun i meget begrænset omfang justere udbudsmaterialet uden først at måtte annullere og genudbyde nyt materiale.

Blandt de øvrige forslag er at øge adgangen til mere fleksible udbudsformer og udvide muligheden for at ændre kontakter i driftsfasen. Fælles for alle forslag er at mindske transaktionsomkostninger og gøre udbudsprocessen mere smidig.

Læs også: Yletten, der annullerede et udbud