>

Bliv klogere på indkøb i det dynamiske indkøbssystem her.

SKI holder også flere webinarer, hvor du kan høre mere om aftalen og indkøb i systemet. Se og tilmeld dig webinarerne her.

  • 02.06 Standardsoftware er et dynamisk indkøbssystem, hvor du kan købe software og ydelser relateret til softwaren. Du kan købe alle typer af løsninger, dvs. både on-premise løsninger og cloudbaserede løsninger i systemet.
  • Leverandørfeltet er dynamisk. Det betyder, at der løbende kan optages nye leverandører i systemet. Feltet er pt. på 117 leverandører.
  • Sortimentet er fleksibelt. Leverandørerne kan derfor tilbyde dig den løsning i deres fulde sortiment, som bedst modsvarer de krav, du har til indkøbet.
  • Systemet er opdelt i to kategorier. Du kan købe den samme software og ydelser i begge kategorier, men der er forskel på, hvordan du evaluerer dit indkøb i de to kategorier.
  • Kategori 1: Bruger du, når dit indkøb alene skal evalueres på pris, fx ved gentegning af eksisterende software aftaler.
  • Kategori 2: Bruger du, når dit indkøb skal evalueres på både pris og kvalitet, fx ved indkøb af helt nye software-løsninger.
  • SKI har udarbejdet et hjælpeværktøj, SKI-toolet, og en række kontraktskabeloner samt aftaleunderstøttende dokumenter for at hjælpe dig igennem et konkret indkøb i systemet.

Læs mere om aftalen og se, hvordan du bruger det dynamiske indkøbssystem på aftalesiden.