>

SKI har netop offentliggjort udbudsmaterialet til fødevareaftalen 50.90 Fødevarer, der er målrettet storkøkkener i det offentlige. Endnu flere organisationer, bl.a. 13 nye kommuner, har valgt at tilslutte sig den kommende aftale, og de tilsluttede kunder har tilsammen meldt ind med et større forventet køb end på den nuværende aftale. Den nye fødevareaftale har en anslået værdi på ca. 3,4 mia. fordelt over fire år, og derfor har SKI valgt at dele aftalen op i to, fortæller Christian Lunding, udbudsdirektør i SKI:

”Vi vil gerne bidrage til sund og effektiv konkurrence på markedet – både på kort og lang sigt. Vi har derfor opdelt fødevareaftalen i to delaftaler. De to delaftaler dækker hvert et geografisk område af Danmark – henholdsvis øst og vest for Storebælt.”

Det samlede engrosfødevaremarked i Danmark vurderes på ca. 105 mia. kr. om året. Heraf anslås det offentlige fødevaremarked at udgøre mellem 3-5 mia. kr.

Omsætningen på den nye aftale 50.90 Fødevarer forventes at ligge på 850 mio. kr. om året. Dermed udgør aftalen under 1 pct. af det samlede engrosfødevaremarked og ca. 20 pct. af det offentlige fødevaremarked.

50.90 Fødevarer er målrettet de kommunale storkøkkener i kommunerne, der ønsker en samlet leverandør af fødevarer, så de kan spare tid på bestilling og levering, som de i stedet kan bruge på tilberedning af maden.

På aftalen er der taget højde for, at kommuner kan tilgodese eventuelle lokale hensyn og undtage sig forpligtelsen på udvalgte varekategorier. Det har de tilsluttede kunder benyttet sig af i 85 tilfælde.

Hvis man vil være leverandør på den nye 50.90 Fødevarer, skal man tilbyde fødevarer, der lever op til en lang række skærpede grønne krav. Fx bliver der efterspurgt flere økologiske produkter, bælgfrugter og plantebaserede produkter.

”Vi vil gerne være med til at understøtte køkkenerne i at sænke deres klimaaftryk, og vi oplever også en konkret efterspørgsel fra den offentlige sektor. Den viser med stor tydelighed, at de offentlige storkøkkener har taget et seriøst skridt mod en mere plantebaseret, miljøvenlig, økologisk og klimarigtig fremtid. Det skal fødevareaftalen selvfølgelig afspejle,” siger Christian Lunding.

 • Har et bredt sortiment af både økologiske og konventionelle fødevarer inden for 12 hovedproduktgrupper
 • Indeholder 1.430 økologiske varelinjer, hvilket udgør 24 pct. af sortimentet
 • Har 36 nye varelinjer på bælgfrugter, hvilket er 103 pct. flere end på den nuværende aftale
 • Indeholder 133 varelinjer med plantebaserede produkter: plantefars, plantebaseret is, soyamælk, vegansk æggeerstatning og lignende
 • Er en del af det fælleskommunale indkøbsprogram og kan kun anvendes af tilsluttede kunder
 • Kunder kan i forbindelse med tilslutning undtage sig forpligtelsen på enkelte produktgrupper, hvis de fx ønsker at købe lokalt
 • Der er stillet høje minimumskrav til kvaliteten af produkterne, og kvaliteten bedømmes af køkkenfagligt personale fra kommunerne i en sensorisk test, hvor tilfældigt udvalgte produkter testes på smag, udseende, konsistens, duft og farve. Når tilbuddene evalueres, vægtes kvalitet 45 pct. og pris 55 pct.

Nye værktøjer til at ændre adfærd

For yderligere at understøtte mere klimavenlige og bæredygtige måltider i den offentlige sektor vil SKI i forbindelse med implementeringen af den nye fødevareaftale tilbyde en række kurser for køkkener, der skal anvende fødevareaftalen. Formålet er at klæde det køkkenfaglige personale på til at købe mere bæredygtigt ind og sørge for, at indkøbene bliver fulgt op af en mere bæredygtig adfærd i både håndtering og tilberedning.

”Vi er bedre til udbud end til mad, og derfor har vi allieret os med en ekstern partner, Planmiljø, der vil afholde kurser flere steder i landet målrettet forskellige køkkentyper. Her vil de give konkrete værktøjer til, hvordan man sænker sit klimaaftryk i forbindelse med indkøb, tilberedning og minimering af madspild,” uddyber Christian Lunding.

Som noget nyt kan man som kunde på aftalen også få en klimarapport over det samlede CO2-aftryk for sit indkøb. Rapporten giver et overblik over, hvordan man kan arbejde med at sænke klimabelastningen. Derudover vil det være muligt at se, hvis en vare har en certificering eller et mærke.

Alle interesserede virksomheder har mulighed for at hente udbudsmaterialet og afgive tilbud. Aftalen forventes at træde i kraft i oktober 2023. Du kan læse mere om 50.90 Fødevarer her.

 • Palmeolier brugt i fødevarer (hvor palmeolien udgør mere end 5 pct.) eller palmeolier beregnet til brug i tilberedning af fødevarer må ikke have bidraget til afskovning af primære skovområder. Leverandøren skal endvidere have en strategi for implementering af afskovningsfrie produkter herunder således, at palmeolie og soja ikke bidrager til afskovning af primærskove. Leverandøren skal således kunne redegøre for, hvordan leverandøren i rammeaftalens varighed arbejder for at indfase ansvarligt produceret palmeolie samt soja i fødevarer omfattet af rammeaftalens sortiment.
 • Leverandørens tilbud må ikke indeholde produkter, som er gensplejsede eller indeholder gensplejsede ingredienser.
 • Leverandørens tilbud må ikke indeholde produkter (hele æg, kogte og pillede æg samt pasteuriserede æggehvider, æggeblommer og æggestand), der stammer fra høns i bur (buræg).
 • Emballage og andet materiale, som kommer i kontakt med fødevarer, skal være PVC- og ftalatfrie samt fri for kendte uønskede stoffer, jf. Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer, samt overholde den til enhver tid gældende lovgivning. Leverandøren skal endvidere undgå overemballering, således at der alene sker stykvis emballering i de tilfælde, hvor dette har betydning for produktets holdbarhed eller kvalitet i øvrigt.
 • Leverandøren skal have en handlingsplan for, hvorledes der i forbindelse med rammeaftalens opfyldelse arbejdes med at minimere madspild ved håndterings- og transportprocessen samt lagerstyring af produkter omfattet af rammeaftalens sortiment.
 • Miljøkrav til transport (skaleringskrav): Første år skal 50 pct. af alle leverancer forbundet med levering under rammeaftalen i benzin- og dieseldrevne køretøjer samt køretøjer, der alene er delvist benzin- og dieseldrevne, som f.eks. hybride og plug-in hybride køretøjer, som minimum overholde Euronorm 6. Andet år skaleres kravet til 70 pct.