>

”Det var så lidt, at det næsten var lige meget.”  

Sådan lyder det fra indkøbschef i Københavns Kommune Allan Åge Christensen, når han fortæller, hvordan det stod til med kommunens e-handel tilbage i 2017. 

Dengang købte medarbejderne i Københavns Kommune langt fra altid ind via kommunens e-handelssystem. Faktisk var det ifølge kommunens egen opgørelse kun to pct. af alle kommunens indkøb, der gik via systemet, fortæller Allan Åge Christensen: 

Københavns Kommune indkøber varer og tjenesteydelser for 11,1 mia. kr. om året, viser tal fra det kommunale indkøbsdatasamarbejde. Fraregnet bl.a. skatter, afgifter og byggeri er tallet ca. 6. mia. kr., og det er udgangspunktet, når kommunen beregner e-handelsgraden. 

Og i løbet af de sidste fire år har Københavns Kommune øget deres e-handelsgrad markant. 

I 2021 er det ifølge Københavns Kommunes egen opgørelse 53 pct. af alle indkøb (ekskl. fx skatter, afgifter og byggerier), der sker gennem kommunens e-handelssystem. Det har betydet markante besparelser for Københavns Kommune. En analyse fra Hjørring Kommune i 2020 viser nemlig, at en kommune kan spare 62 kr. pr. faktura, der e-handles frem for at handle via eksempelvis mail eller telefon.  

I Københavns Kommune har man i omegnen af 600.000 fakturaer om året, som kommunen selv betegner som e-handelsegnede. Med en e-handelsgrad på 53 pct. svarer det til, at kommunen årligt sparer over 19 mio. kr. alene ved at e-handle. 

Dertil kommer, at øget e-handel betyder øget compliance:

Mellem 700.000 og 3.000.000 kr. Så meget sparer e-handel indirekte en gennemsnitskommune for. Samtidig er der en direkte sammenhæng mellem e-handel, compliance og forbrug. Når man som kommune øger sin e-handelsgrad, bruger man også færre penge på indkøb.  

En gennemsnitskommune kan ifølge en statistisk analyse reducere sit forbrug med 1,5 mio. kr. ved at øge deres nuværende e-handelsgrad til 50 pct. e-handel.  

E-handel er dermed et vigtigt værktøj til at effektivisere offentligt indkøb.  

Sådan understøtter SKI udviklingen mod mere e-handel i det offentlige 

I 2019 skete 39 pct. at kommunernes indkøb som e-handel., viser tal fra indkøbsdatasamarbejdet. Det er særligt områder inden for forbrugsartikler, kontorartikler, computere, sygeplejeartikler og fødevarer, hvor der e-handles. En stor del af kommunernes e-handel sker på SKI’s rammeaftaler.  

SKI vil understøtte den fortsatte udvikling af e-handel i det offentlige. Derfor har vi afsat ressourcer til at etablere datagrundlaget for e-kataloger og hjælpe vores kunder og leverandører med at bruge katalogerne. 

I SKI stiller vi e-katalog til rådighed på alle aftaler, der er egnede til e-handel. Derudover kan brugerne selv sammensætte et eller flere kataloger med forskelligt sortiment. Dermed kan man som SKI-kunde udarbejde skræddersyede kataloger til de forskellige institutioner. 

I alt rummer e-katalogerne i SKI ca. 3,3 mio. produkter. Mange aftaler er delt op i delaftaler og har adskillige leverandører, og derfor servicerer SKI i alt ca. 161 kataloger. Inden et katalog bliver tilgængeligt for brugerne, foretages et systematisk kvalitetstjek af priser, sortiment, handelsenheder, billeder mv. i SKI's katalogkontrolsystem, hvorefter SKI's kontraktstyringsteam udfører kontroller af den generelle katalogkvalitet. 

Bliv klogere på e-kataloger her

  • 632.300 indbyggere 
  • 45.000 medarbejdere 

Indkøbsafdeling med 80 medarbejdere (dette tæller også call-center og intern indkøbsrådgivning). 

E-handel i Københavns Kommune (kommunens egen opgørelse) 

  • Samlet fakturamasse på ca. 900.000 fakturaer årligt (heraf er 600.000 ”e-handels-egnet”) 
  • Aktuelt er ca, 53 pct. e-handelsfakturaer.