>

Skiftende årstider er en uundgåelig del af danskerne liv og hverdag – uanset vind og vejr skal vi fra A til B på de danske veje. I vintermånederne er vi afhængige af, at der bliver fjernet sne og saltet, så vi kommer sikkert frem, og derfor har der også været ekstra fokus på høj driftssikkerhed i den kommende 50.80-aftale, der er vundet af fire leverandører.

Det bliver GC Rieber Salt A/S, Nouryon Industrial Chemicals bv og Dansk Vejsalt A/S, der skal levere vejsalt, Nouryon Industrial Chemicals bv, som skal levere saltlage, mens Nordical A/S står for leveringen af bæredygtige tømidler.

Skarpere kvalitetskrav og høj driftssikkerhed

I den kommende aftale er der stillet høje krav til saltets kvalitet og tekniske egenskaber, herunder fordelingen af kornstørrelser, renhed og vandindhold. For at sikre kvaliteten er der givet mulighed for fast prøveudtagning og kvalitetskontrol i forbindelse med alle leveringer. Samlet set sikrer det høj drifts- og forsyningssikkerhed, som kommunerne og staten særligt har lagt vægt på i den nye aftale. Samtidig er sortimentet udvidet med bl.a. saltlage og bæredygtige tømidler.

Aftalen er udbudt samlet for både de tilsluttede kommuner og staten, hvorfor de enkelte myndigheder i vinterperioden i mindre grad kommer til at konkurrere på forskellige rammeaftaler om det samme salt.

Christian Lunding, udbudsdirektør i SKI, ser frem til, at den nye aftale træder i kraft.

”Den nye aftale formår at kombinere de høje krav til saltets tekniske egenskaber og kvalitet med høj driftssikkerhed,” fortæller han.

Nu med bæredygtige tømidler

I modsætning til vejsalt-aftalen fra 2017 har den kommende 50.80 Vejsalt også bæredygtige alternativer til vejsalt i sortimentet. Det gør det muligt for aftalens kunder at foretage indkøb af mere miljøvenlige tømidler til områder, hvor vejsalt er særligt skadeligt for nærmiljøet.

”Vi har i samarbejde med nuværende og kommende kunder set på, hvordan vi kan udvikle aftalen, så de tilsluttede organisationer får flere bæredygtige alternativer til traditionelt vejsalt. Det synes jeg, vi er kommet i mål med,” siger Christian Lunding.

Aftalen er opdelt i flere geografiske delaftaler på baggrund af kommunernes nærhed til indskibningshavnen for at nedsætte miljøbelastningen ved transport mest muligt.

Aftalen, der foruden statslige kunder også skal anvendes af de tilsluttede kommuner, skal dække kundernes primære behov for indkøb af vejsalt og bæredygtige tømidler i den ønskede kvalitet til konkurrencedygtige priser og leveret i rette tid. Sortimentet er fastlagt på baggrund af data fra indkøbsdatasamarbejdet samt input fra ekspertgruppen. Aftalens sortiment er i forhold til den tidligere aftale udvidet med saltlage og bæredygtige tømidler.

Du kan læse mere om aftalen her.