>

”For mange kokke fordærver maden”, lyder et gammelt ordsprog. Men når det kommer til så bredt et felt som genbrugshjælpemidler, kræver det faktisk ret mange kokke at favne både brugernes behov, sikre ordentlige arbejdsredskaber til behandlerne og tilgodese kommunernes forskellige måder at arbejde på.

Derfor har arbejdet med SKI’s andet udbud af genbrugshjælpemidler, 50.99 Genbrugshjælpemidler, i høj grad været forankret hos folk med den faglige indsigt i og daglige omgang med produkterne, fortæller Claus Sørensen, udbudskonsulent i SKI:

”Selvom vi i SKI laver en omfattende markedsanalyse, hvor vi har en bred dialog med brugere og brugerorganisationer samt brancheforeninger og leverandører, kan vi aldrig opnå den samme faglige indsigt, som de fagpersoner, der hver dag har produkterne mellem hænderne, styrer depoterne, oplærer behandlerne og hjælper brugerne. Derfor har kernen i dette udbud været kommunernes fysio- og ergoterapeuter samt en række af erfarne hjælpemiddelteknikere.”

Nu kan du tilslutte din kommune den fælleskommunale SKI-aftale 50.99 Genbrugshjælpemidler. Aftalen består af 12 delaftaler inden for produktgrupperne manuelle kørestole, siddepuder, en skummadras i kategori 4 og glide- og vendehjælpemidler. Alle de tilbudte produkter vil blive kvalitetstestet af kommunernes fagpersoner sammen med brugere af hjælpemidlerne, og kvaliteten vægter 60 pct. i den endelige bedømmelse. Tilslutning er åben til og med den 16. september. Se her, hvordan du tilslutter dig

Læs også: Brugere og branche sætter deres aftryk på SKI’s andet udbud af genbrugshjælpemidler

Ergo- og fysioterapeuter former ny aftale på genbrugshjælpemidler

Da udbudsarbejdet gik i gang i efteråret 2020, blev der etableret en kommunal ekspertgruppe. Den voksede sig hurtigt større, og der blev nedsat særlige arbejdsgrupper til at kigge på kørestole, puder og glide- og vendehjælpemidler. Over 30 fagprofessionelle fra forskellige kommuner har været med, og en af dem er Mette Heiberg fra Varde Kommune.

Mette Heiberg har været ansat som fysioterapeut i Varde Kommunes APV-team de sidste 12 år. En del af hendes job er at sørge for, at medarbejderne på ældreområdet i Varde kommune har de rigtige hjælpemidler, så de kan udføre deres arbejdsopgaver hos borgeren på en arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde. Derfor har Mette Heiberg stor erfaring i arbejdet med glide- og vendesystemer, og hun ved, hvor vigtigt det er, at det enkelte system fungerer hos borgeren, så personalet kan udføre deres arbejde korrekt.

”Jeg har arbejdet med APV- hjælpemidler og forflytninger en del år og kom ind i arbejdsgruppen i foråret, fordi jeg i forbindelse med de første oplæg til kravsspecifikationerne syntes, der manglede valgmuligheder, der bl.a. favnede de behov til produkter, vi har i Varde Kommune. Vores opgave i arbejdsgruppen var at lave kravsspecifikationer, der tilgodeser så mange kommuner som muligt, men med så få varelinjer så muligt. Dette viste sig at være en svær opgave, men jeg synes, vi er kommet godt i mål,” siger Mette Heiberg.

At der var behov for at reducere kompleksiteten på området for glide- og vendehjælpemidler, stod klart tidligt i udbudsprocessen. Derfor blev arbejdsgruppen nedsat.

”Der findes rigtig mange forskellige produkter inden for glide- og vendehjælpemidler. Samtidig er der inden for plejeområdet en relativ stor udskiftning af medarbejdere. Flere kommuner har derfor ønsket, at vi reducerer kompleksiteten og får defineret et relativt smalt sortiment, som stadig er bredt nok til at løse alle de opgaver, der er i kommunerne. Det kan hjælpe til at minimere fejl og gøre oplæringsprocessen lettere for nye medarbejdere,” siger Claus Sørensen.

Læs også: Hjælpemiddelvirksomhed: Det handler om at få mere sundhed for pengene

God proces

På et område med et hav af lagner og covers med forskelligt glid og antiskrid er det ikke en let opgave at definere de krav til produkterne, der kan dække alle kommunernes behov. Men udover at få kortlagt de krav, der giver bredden af produkter, har processen også givet nye perspektiver til Mette Heiberg.

”Det har været en rigtig god proces at deltage i. Og at høre, hvordan de andre kommuner arbejder, har givet stof til eftertanke til, om vi i Varde Kommune skal fortsætte, som vi plejer, eller se på, om vi kan optimere noget for at tilgodese vores plejepersonale,” siger Mette Heiberg.

Der er nu åbent for tilslutning til 50.99 Genbrugshjælpemidler - pulje 2. Herefter offentliggøres udbudsmaterialet ,og når SKI har modtaget tilbud, skal alle produkter kvalitetstestes. Det bliver fagpersonerne selv, der kvalitetstester produkterne sammen med brugerrepræsentanter. Der skal findes en leverandør pr. delaftale og SKI forventer at have et resultat primo 2022.

Aftalen forventes herefter at træde i kraft den 1. april. Læs mere om 50.99 Genbrugshjælpemidler her.