>

I juni 2020 trådte SKI’s første rammeaftale på genbrugshjælpemidler i kraft. Siden da har de 15 nye leverandører og 70 kommuner været i fuld gang med at implementere aftalen.

”Vi mærker ikke den store forskel, fordi vi nu handler med en stor del af kommunerne via den nye SKI-aftale. Vi har et godt dialogbaseret samarbejde med SKI, og vi holder jævnligt statusmøder sammen,” siger Jeannette Buchard Denker og tilføjer:

”Når en ny aftale starter op, går der lidt tid, før den er rigtig implementeret. Sådan er det altid. På SKI-aftalen har implementeringen været mere spredt, fordi kommunerne går på aftalen på forskellige tidspunkter, men nu synes vi, at vi er ved at være oppe at køre.”

50.98 Genbrugshjælpemidler trådte i kraft i juni 2020 og er stadig i opstartsfasen. De 70 kommuner har tilsluttet sig aftalen med forskellige starttidspunkter, og det betyder, at nogle kommuner endnu ikke har taget aftalen i brug.

Jeannette Buchard Denker er uddannet sygeplejerske og arbejdede i ti år i medicinalvirksomheden AstraZeneca, inden hun i 2015 købte ZiboCare.

”Da jeg købte ZiboCare, oplevede jeg, at det offentlige marked ændrede sig. Der kom et andet fokus på økonomi. Det er jo egentlig en sundhedsøkonomisk sund tilgang, for det handler om at få mere sundhed for pengene,” siger Jeannette Buchard Denker.

Hun understreger, at hun ikke oplever det som en spareøvelse, men som en simpel nødvendighed. Når der er flere ressourcekrævende borgere, der behandles i kommunerne, skal opgaverne løses smartere. Her kan de fælleskommunale indkøbsaftaler være en del af løsningen.

ZiboCare har i dag 27 ansatte, hvoraf mange er sundhedsfagligt uddannet. Dermed hviler virksomheden på et sundhedsfagligt grundlag, og det er ifølge Jeannette Buchard Denker en af grundende til, at virksomheden har formået at tilpasse sig markedet.

Et nyt tiltag i ZiboCare er, at virksomheden tilbyder kommunerne at leje i stedet for at købe.

”Nogle gange står kommunerne eller regionerne med borgere, der skal bruge en helt særlig og virkelig dyr madras. Men de skal kun bruge den i en meget kort periode, fx fordi det er til en terminal patient. I stedet for at købe madrassen og så lade den stå på et depot bagefter, kan de leje den hos os. Så står vi for vask og vedligehold.”

Siden kommunesammenlægningen er kommunerne begyndt at købe ind sammen i bl.a. indkøbsfællesskaber og senest i SKI. Dermed er udbuddene blevet færre og større.

”Vi leverer kun de produkter, vi selv kan stå inde for. Vores sundhedsfaglige vinkel gør, at vi ikke kunne finde på at gøre andet. Men vi mener også, at det er vigtigt at indrette sig efter virkeligheden. Når det kommer til standardhjælpemidler, som genbruges fra borger til borger, giver det god mening at få en skarp pris på dem. Der er stadig et marked ved siden af standardprodukterne. Der vil altid være behov for specialiserede hjælpemidler, vejledning og rådgivning. Det ændrer SKI-aftalen ikke på,” siger Jeannette Buchard Denker.

SKI er lige nu i gang med at forberede udbuddet på den anden pulje af genbrugshjælpemidler, 50.99 Genbrugshjælpemidler. Aftalen skal omfatte manuelle kørestole, siddepuder, skummadrasser i kategori 4 og glide- og vendehjælpemidler fordelt på op mod 15 delaftaler.

50.99 Genbrugshjælpemidler bygger videre på de erfaringer, vi har opsamlet fra vores første udbud af genbrugshjælpemidler (50.98 Genbrugshjælpemidler). Derudover baserer udbuddet sig på en omfattende dialog med brugere, markedet og de ergoterapeuter, visitatorer, depotmedarbejdere og fysioterapeuter, der arbejder med hjælpemidler til daglig.

Du kan læse mere om den kommende aftale her.