>

Som offentlige ordregivere har SKI ligesom indkøbere i kommuner, stat og regioner en bunden opgave: Vi skal skabe effektiv konkurrence om de offentlige opgaver, så vi kan få endnu bedre løsninger for skattekronerne, uanset om vi køber it, toiletpapir eller håndværkerydelser. Hvordan stiller det landets små og mellemstore virksomheder?

”SMV’er udgør størstedelen af vores erhvervsliv. De er med til at skabe innovative løsninger, og er en vigtig del af den danske økonomi. Derfor har SMV’erne en vigtig plads i det offentlige indkøb,” siger Anders Stribolt, vicedirektør i SKI.

Ser man på tværs af alle danske EU-udbud, viser tal fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at SMV’erne vinder stadigt flere offentlige kontrakter. I perioden 2016-2018 vandt små virksomheder 38 pct. af de samlede offentlige kontrakter og 51 pct. af rammeaftalerne.

SKI’s indkøbsaftaler dækker knap 3 pct. af det samlede offentlige indkøb. Sammen med indkøbere og fagspecialister fra hele den offentlige sektor udvikler SKI indkøbsaftaler på områder, hvor mange offentlige organisationer køber det samme. Når det offentlige puljer sine indkøb på samme indkøbsaftale, udnytter vi konkurrencen og opnår bedre kvalitet, vilkår og priser.

”Vi udvikler alle indkøbsaftaler med øje for at sikre både den kortsigtede og langsigtede konkurrence på området. Vi analyserer markedet og designer vores krav, så vi sikrer det størst mulige konkurrencefelt. Det betyder også, at vi meget sjældent benytter de maksimale muligheder for fx omsætningskrav, da det kan afholde mindre, men konkurrencedygtige virksomheder, fra at deltage i udbuddene,” fortæller Anders Stribolt.

Han peger derudover på, at SKI i højere grad opdeler aftaler.

”Vores møbelaftale er splittet op i otte forskellige delaftaler. Det giver mindre, specialiserede virksomheder gode muligheder for at blive leverandører hos SKI,” understreger Anders Stribolt.

I 2016 havde 40 pct. af leverandørerne på SKI-aftaler under 50 ansatte, mens andelen i 2019 var 49 pct.

”Når det regner på præsten, drypper det på degnen. Mange leverandører bruger lokale underleverandører til fx transport, montering og logistik. At SMV’er står særligt stærkt på vores aftaler, hænger sammen med den måde, vi sammensætter vores udbud og går til markedet på - selvom vi laver store aftaler på tværs af hele den offentlige sektor,” siger Anders Stribolt.

Spørger man Anders Stribolt medgiver han, at udbudsloven ikke altid giver SMV’er optimale betingelser. Til februar vil regeringen fremsætte en række ændringsforslag til udbudsloven. Og her har SKI fremsat ni konkrete forslag, der skal øge fleksibiliteten og nedbringe transaktionsomkostninger for både leverandører og ordregivere.

”Vi ser blandt andet et kæmpe potentiale for SMV’erne i såkaldte dynamiske indkøbssystemer. De er et godt alternativ til traditionelle rammeaftaler på mere specialiserede vare- og ydelsesområder. Her bliver nye leverandører løbende optaget og sortimentet er ikke låst. Et dynamisk indkøbssystem er konstant åbent for nye leverandører, ny teknologi og innovative løsninger,” siger Anders Stribolt.

SKI har netop offentliggjort et nyt dynamisk indkøbssystem på standardsoftware. Læs mere om 02.06 Standardsoftware her.

SKI håber, at lovrevisionen blandt andet vil fjerne nogle af de sten på vejen, der i dag gør indkøb i dynamiske indkøbssystemer unødigt omfattende.

”Det gælder fx krav til afslagsbreve og dokumentation, som indkøberne skal udarbejde ved hvert indkøb. Hvis vi kan minimere transaktionsomkostningerne, bliver det mere attraktivt for SKI og andre offentlige ordregivere at etablere dynamiske indkøbssystemer på nye områder – og ikke mindst for de offentlige indkøbere at benytte dem. Det vil lette små og mellemstore virksomheders adgang til det offentlige marked til gavn for både erhvervsliv og indkøbere,” siger Anders Stribolt.

SKI har dynamiske indkøbssystemer på udvalgte områder og flere på vej.
På det dynamiske indkøbssystem 50.86 Biler har vi indtil videre 112 små og store leverandører fordelt over hele landet.

02.40 Digitale læremidler viser pilotprojekterne, at små forlag er konkurrencedygtige over for store, velkendte forlag.

Et dynamisk indkøbssystem er en fleksibel indkøbsmetode. Hvor leverandørerne på en traditionel rammeaftale byder ind med et fast sortiment og konkurrerer på kvalitet og pris på dette, fungerer det dynamiske indkøbssystem sådan, at der løbende optages nye leverandører, store som små. De konkurrerer om de enkelte køb, med det sortiment og de løsninger, de kan tilbyde på det præcise tidspunkt for indkøbet. Sortimentet er altså ikke fastsat på forhånd.