>

Den kommende SKI-aftale 02.06 Standardsoftware udbydes ikke som en traditionel rammeaftale men som et dynamisk indkøbssystem. Det har en række fordele for både kunder og leverandører.

Løbende adgang for nye leverandører og nyeste løsninger

I systemet kan hele den offentlige sektor købe standardsoftware og relaterede ydelser, fx uddannelse eller rådgivning. Det er muligt både at gentegne eksisterende licenser og købe nye løsninger. Det dynamiske indkøbssystem sikrer, at offentlige kunder har konstant adgang til software, der er i trit med både den teknologiske udvikling og udviklingen i feltet af leverandører

“For virksomhederne betyder det dynamiske indkøbssystem, at det bliver lettere at deltage i konkurrencen om offentlige ordrer. Nye leverandører bliver løbende optaget i systemet, kravene til optagelse er få, og tiden fra ansøgning til optagelse er kort – forventeligt cirka 10 arbejdsdage. Og så skal virksomhederne ikke byde ind med et foruddefineret sortiment. De kan løbende tilbyde de offentlige kunder nye løsninger, efterhånden som de efterspørges,” siger Christian Lunding, udbudsdirektør i SKI.

SKI har netop offentliggjort udbudsmaterialet, og interesserede virksomheder kan nu søge om at blive optaget i systemet. Alle virksomheder, store som små, kan optages, når blot de efterlever nogle få mindstekrav.

Det dynamiske indkøbssystem er inddelt i to kategorier.

“For hver kategori skal leverandøren kunne levere to relevante referencer på en løsning, de tidligere har leveret inden for softwareområdet. Værdien på referencerne er fastsat, så både store og små virksomheder kan blive optaget. Nye leverandører kan løbende komme til efter systemet er trådt i kraft, og der er ingen begrænsning på, hvor mange leverandører der er plads til. Det øger konkurrencen,” siger Christian Lunding.

Kravene for at blive optaget i systemet er fastlagt i samarbejde med både offentlige indkøbere og en leverandørfølgegruppe bestående af ca. 40 forskellige softwarevirksomheder. Læs mere om samarbejdet med leverandørfølgegruppen her.

SKI har været i dialog med softwarebranchen for at sikre, at aftalen er markedskonform. Her tager man positivt imod, at SKI går nye veje med et dynamisk indkøbssystem på softwareområdet.

 

I IT-Branchen er man overbevist om, at det dynamiske indkøbssystem 02.06 Standardsoftware vil bidrage til større konkurrence og give bedre mulighed for, at mindre leverandører kan få del af de offentlige udbud på standardsoftware:

“Vi er helt overordnet interesserede i, at der bliver skabt en god konkurrence på området, og at mange leverandører kan komme til. Og så er vi interesserede i, at de omkostninger, der er forbundet med at komme på aftalerne, er så lave som muligt, og at der er så høj fleksibilitet som muligt,” siger Martin Jensen Buch og fortsætter:

”Det synes vi, at de dynamiske indkøbssystemer giver rigtig god mulighed for, og vi er meget spændte på at følge udviklingen af dynamiske indkøbssystemer på andre it-områder i fremtiden.”

Ekstra hænder hjælper leverandører og offentlige organisationer i gang

Når systemet, der kommer til at gå under navnet 02.06 Standardsoftware, efter planen træder i kraft til marts 2021, sidder ekstra kræfter klar til at hjælpe med at bruge aftalen. ”Vi forventer et større leverandørfelt,” fortæller Rasmus Lund Kongsgaard, markedsdirektør i SKI:

”Derfor afsætter vi ekstra ressourcer til at tage både leverandører og de offentlige organisationer i hånden, når de skal bruge systemet. Vi skal både kunne fortælle om mulighederne i systemet, og vi skal holde os opdateret om udviklingen i markedet, så vi sikrer, at systemet understøtter den udvikling.”

Du kan læse mere om aftalen via udbudssiden.

Et dynamisk indkøbssystem er en fleksibel indkøbsmetode. Hvor leverandørerne på en traditionel rammeaftale byder ind med et fast sortiment og konkurrerer på kvalitet og pris på dette, fungerer det dynamiske indkøbssystem sådan, at der løbende optages nye leverandører, store som små. De konkurrerer om de enkelte køb, med det sortiment og de løsninger, de kan tilbyde på det præcise tidspunkt for indkøbet.