>

Compliance er et populært begreb i offentligt indkøb, og mange kommuner prioriterer ressourcer til at arbejde med compliance. Med rette, hvis man spørger SKI’s analyseafdeling. Takket være en granskning af kommunernes indkøbsdata har de nemlig fundet frem til, hvad værdien af compliance rent faktisk er.

10 pct. = 100.000 kr.

Kommunernes indkøbsdata viser, at en kommune i gennemsnit kan spare 4 pct. af det samlede forbrug på et aftaleområde –fx forbrugsartikler, møbler og kontorartikler – ved at hæve compliance med 10 pct. Det betyder helt konkret, at hvis du køber ind for 1.000 kr., vil du i stedet betale 960 kr.

Selvom 4 pct. umiddelbart ikke lyder af meget, svarer det til, at en gennemsnitskommune sparer 100.000 kr. om året pr. aftaleområde, hvis de hæver deres compliance med 10 pct. Hvis det fx lykkes på 10 indkøbsaftaler, sparer gennemsnitskommunen 1 mio. kr. om året. Der er altså kontante belønninger, hvis du lykkes med at hæve compliance på dine indkøbsaftaler.

Få inspiration til at hæve din organisations compliance fra Holbæk Kommune. De har arbejdet fokuseret med deres compliance og realiseret store gevinster:

Se her, hvordan Holbæk har hentet 1,3 mio. kr. hjem på forbrugsartikelområdet. 

 

Med kommunernes indkøbsdata har SKI kun haft mulighed for at beregne effekten af compliance på de fælleskommunale forpligtende aftaler, som SKI udbyder og drifter på vegne af kommunerne. Alt peger dog på, at de samme complianceeffekter også gør sig gældende på kommunernes egne aftaler og på indkøbsaftaler i andre offentlige organisationer.

Læs mere om compliance.