>

Den 12. marts 2021 vedtog styregruppen for den fælleskommunale indkøbsstrategi, at SKI skal udbyde to nye aftaler: en for diabetesartikler og en for urologiprodukter. De to fælleskommunale indkøbsaftaler skal sikre høj kvalitet og større råderum til den primære sundhedssektor i kommunerne.

I SKI ser udbudsdirektør Christian Lunding frem til at gå i gang med de nye udbud, som kan spare kommunerne en masse ressourcer og give tiltrængt luft i en presset økonomi.

”Når kommunerne går sammen om at udbyde diabetes- og urologiprodukter, kan vi få økonomien til at række længere, uden at vi går på kompromis med kvaliteten. Både fordi vi kan opnå bedre priser og vilkår i fællesskab, end vi kan hver for sig, og fordi kommunerne sparer ressourcer på ikke at skulle lave egne udbud. SKI har med lignende udbud af bl.a. sygeplejeartikler, genbrugshjælpemidler og bleer vist, at det kan lade sig gøre at sikre en høj kvalitet – ikke mindst fordi både brugere, branche og kommunernes fagpersonale er involveret i hele udbudsprocessen,” siger Christian Lunding.

Brugere, branche og behandlere skal med fra start

Sammen med markedet og med patientforeninger, brugere og kontinenssygeplejersker, diabetessygeplejersker og andre fagprofessionelle i kommunerne skal SKI nu finde ud af, hvordan de to udbud skal skrues sammen.

SKI tager nu fat i alle interessenter på området for at starte en indledende dialog om de kommende udbudsprocesser. Det gælder også regionerne, der har viden om og erfaring med at indkøbe produkterne, og hvor en tæt dialog er vigtig for at sikre et godt patientforløb.

Markante prisforskelle indikerer stort potentiale for fælles indkøb

SKI har ved hjælp af indkøbsdata kigget på kommunernes indkøb af diabetesartikler og urologiprodukter de seneste år. Og tallene taler deres tydelige sprog:

”Kommunerne køber langt henad vejen nøjagtigt samme produkter inden for diabetes og urologi. Til gengæld betaler de ofte vidt forskellige priser for dem. Fx ser vi meget store prisforskelle på en hyppigt anvendt pakke med teststrimler til personer med diabetes. Altså præcis det samme produkt,” siger Christian Lunding.

SKI’s analyser viser, at kommunerne samlet set kan spare i omegnen af 170 mio. kr. på de nye aftaler over en periode på fire år.

Fokus på kvalitet

Når udbudsarbejdet på de to kommende aftaler går i gang, vil SKI invitere kommunerne til at deltage i ekspertgrupper. Ekspertgrupperne vil bestå af indkøbere og fagpersoner som kontinens- og diabetessygeplejersker. Deres rolle bliver sammen med SKI at få alle brugernes og leverandørernes inputs til at mødes, så der bliver stillet de rette krav til produkterne.

Du kan følge de to udbud ved at tilmelde dig statusopdateringer. Så får du direkte besked, når der er nyt. Se her, hvordan du tilmelder dig statusopdateringerne.