>

Der er sket en væsentlig professionalisering og effektivisering af kommunernes indkøb siden kommunalreformen. Men der kan fortsat frigives ressourcer på indkøb, som i stedet kan bruges på fx velfærd til borgerne.

I forbindelse med det fælleskommunale indkøbsdatasamarbejde har SKI på nuværende tidspunkt analyseret de 91 deltagende kommuners komplette e-fakturaer fra 2014-2016. Inden længe indgår også fakturaerne fra 2017. De mange millioner fakturaer er formentligt verdens største tværoffentlige indkøbsdatabase – og de tværgående analyser påviser fire forhold, som er med til at nedbringe kommunens samlede forbrug på indkøb:

1) Skab volumen ved at samle købekraften på tværs 

2) Øg anvendelsen af indgåede indkøbsaftaler 

3) Saml ordrerne i færre, større indkøb 

4) Styrk indkøbsafdelingen. 

Du kan se flere resultater fra indkøbsdatasamarbejdet her.

Nye analyser sætter fokus på e-handel

Hen over sommeren fremsendes nye rapporter med indkøbsdata for 2017 til de deltagende kommuner. I rapporterne vil der bl.a. blive sat fokus på e-handel og effekten heraf. Formålet er at give kommunerne nye ideer til, hvordan området kan effektiviseres yderligere.

I Holbæk Kommune har de fx sparet 1,25 mio. kr. ved at lære pædagogen og kantinemedarbejderen at e-handle. Læs mere her​​.

at ’it og teleudstyr’ og ’håndværkerydelser’ er de indkøbskategorier, som kommunerne samlet set brugte flest penge på i 2016? Du kan se, hvad kommunerne ellers brugte penge på i 2016, og hvordan forbruget fordeler sig på leverandørerne, her.