>

Én million. Så mange fakturaer sendte Coop og Dansk Supermarked til kommunerne i 2016. Holbæk Kommune stod for ca. 17.000 af dem. Anders Brøndum, afdelingsleder i Indkøb i Holbæk Kommune, fortæller her, hvordan de kan spare 1,25 mio. kr. ved at lære pædagogen og kantinemedarbejderen at e-handle:

”Siden vi overgik til SKI’s frivillige aftale på fødevarer, har vi haft en tæt dialog med de decentrale enheder. Det var vigtigt for os, at pædagogen og kantinemedarbejderen vidste, hvilken aftale de skulle bruge. De skulle lære at e-handle og forstå aftalen. Derfor bruger vi ressourcer på oplæring, vejledning og løbende opfølgning,” siger Anders Brøndum.

Stort besparelsespotentiale på fødevareområdet

I et kommunalt indkøbsdatasamarbejde har SKI bearbejdet fakturaer fra 91 kommuner. De i alt 20 mio. fakturaer viser, hvor der er potentiale for yderligere effektiviseringer af kommunernes indkøb. Jonas Klinting, økonomidirektør i SKI, fortæller:

”Vores analyser viser bl.a., at Coop og Dansk Supermarked står for 1/9 af alle fakturaer til kommunerne sidste år. Vi kan også se, at næsten halvdelen af disse fakturaer har en værdi på under 100 kr., og næsten hver fjerde er på under 50 kr.,” fortæller Jonas Klinting. ​

I et eksempel fra KL’s fælleskommunale indkøbsstrategi for 2017-2020 sættes transaktionsomkostningerne forbundet med et indkøb til 175 kr. Jonas fortæller her, hvordan det kan hænge sammen:

”Når der købes ind i supermarkedet, skal man udover varernes pris også medregne tiden, det tager at handle ind og efterfølgende behandle fakturaen. Med én million fakturaer, hvor mange af dem er på små beløb, er fødevareområdet et oplagt sted for kommunerne at spare penge ved at samle indkøbene og e-handle mere.”

Læs mere om indkøbsdatasamarbejdet her.

Mere e-handel er vejen til en besparelse på 1,25 mio. kr.

I Holbæk Kommune overgik de til SKI’s frivillige fødevareaftale i januar 2017. Kommunen skønner, at et besøg i supermarkedet koster 125 kr. i medarbejdertid. Anders Brøndum fortæller, hvad de har realiseret indtil nu:

”Især i starten har vi brugt mange ressourcer på at implementere aftalen og undervise nye brugere i at e-handle, men det kan sagtens svare sig. Vi har sænket antallet af supermarkedsbesøg med 6.500. Det svarer til en realiseret besparelse på godt 800.000 kr.,” siger han og fortsætter:

”Vi kan ikke omlægge alle fødevareindkøb til e-handel, men målet er at sænke antallet af supermarkedsbesøg med 10.000 inden udgangen af 2018. Det er jeg ikke i tvivl om, at vi nok skal nå. Måske kan vi komme endnu videre på andre vareområder. Det håber jeg, de kommunespecifikke rapporter fra indkøbsdatasamarbejdet kan give os nogle bud på.”​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  • Coop og Dansk Supermarked sendte én million fakturaer til kommunerne i 2016.
  • 50 pct. af fakturaerne har en værdi på under 100 kr.
  • Transaktionsomkostningerne forbundet med et indkøb sættes til 175 kr. i KL’s fælleskommunale indkøbsstrategi
  • I Holbæk Kommune har de på fødevareområdet beregnet en besparelse på 125 kr. i ren medarbejdertid for hvert indkøb, der omlægges til e-handel.