>

E-kataloger – klargøring og vedligehold

  • Hav de fornødne kompetencer og ressourcer klar til at arbejde med e-kataloger, hvis der er krav om det på aftalen. Henvend dig til SKI’s e-katalogservice eller din kontraktansvarlige, hvis du oplever problemer med e-katalogerne. Du kan også læse mere om e-kataloger her.
  • Vær opmærksom på deadline for levering af e-kataloger. Ofte vil vi gerne have, at kunderne kan hente e-kataloger en måned før aftalestart, så de kan testes i deres indkøbssystemer.
  • Vær klar til at hjælpe med at få kunderne over på en ny aftale – fx ved at udarbejde konverteringslister.

Levering – den rigtige levering til rette tid

  • Sørg for at kunne levere de varer og tjenesteydelser, du har budt ind med på aftalen. På SKI-aftaler med mange tilsluttede organisationer er det en særlig stor opgave at blive klar til at levere.
  • Vær opmærksom på aftalens leveringsvilkår – fx om opkrævning af gebyrer og leveringssted.
  • Forbered din logistik, så den passer til aftalens krav om leveringstider – fx hvornår og hvor hurtigt du skal levere.

Møder – opstart og løbende status på aftalen

  • Sørg for, at de medarbejdere hos jer, der skal deltage i implementering og drift af aftalen, kan deltage i opstartsmøder hos både SKI og kunder for at få aftalen godt fra start.
  • I forbindelse med aftalens drift vil du løbende blive opfordret til at deltage i statusmøder med både SKI og kunder for at evaluere, hvordan aftalen og samarbejdet fungerer.

Når du er leverandør på en SKI-aftale, er du forpligtet til at indrapportere den omsætning, du har haft på den pågældende aftale.

Indrapporteringen er en del af kundernes og din dokumentation for, at salget foregår under ordnede forhold og i overensstemmelse med den kontrakt, du har indgået med os.