>

Når du er leverandør på en SKI-aftale, er du forpligtet til at indrapportere den omsætning, du har haft på den pågældende aftale.

Indrapporteringen er en del af kundernes og din dokumentation for, at salget foregår under ordnede forhold og i overensstemmelse med den kontrakt, du har indgået med os.

Du er som leverandør på vores rammeaftaler også omfattet af en loyalitetsforpligtelse. Det betyder, at vores kunder ikke må foranlediges til at tro, at et køb er sket på en SKI-rammeaftale, hvis dette ikke er tilfældet.

Sådan indrapporterer du

Du skal logge ind på Mit SKI, hvor du uploader din fil under menupunktet 'Indrapportering'. Her kan du også finde en skabelon med formaterings- og datakrav til din indrapporteringsfil.

Du skal være opmærksom på, at indrapporteringen kræver, at du er registeret som indrapporteringsansvarlig. Kontakt din SKI brugeradministrator i din virksomhed, hvis du ikke har adgang. Din brugeradministrator skal give dig rollen ’indrapporteringsansvarlig’.

Revisorerklæring

På de fleste SKI-aftaler er du som leverandør forpligtet til at fremsende en revisorerklæring for det foregående års omsætning (kalenderåret) senest den 31. marts. Vi anvender revisorerklæringen som dokumentation og sikkerhed for rigtigheden af din virksomheds indrapporteringer. Det fremgår af rammeaftalen for den enkelte SKI-aftale, om der er krav om revisorerklæring.

Skriv til indrapportering@ski.dk.