>

It- og digitaliseringsteknologi er er i konstant forandring. Den gennemgribende udvikling betyder, at offentligt it-indkøb ikke bare handler om teknik, der skal tilpasses og løses - det er blevet en del af forretningen. Derfor er digitalisering fundamental for offentligt it-indkøb.

Udfordringer i offentligt it-indkøb

Det kan være en udfordring for hele den offentlige sektor at følge med og investere fornuftigt på området. Mange offentlige myndigheder og virksomheder oplever et stigende pres for hurtigt at kunne tilpasse deres it-løsninger. Det sker i takt med, at der opstår nye behov for services og ny lovgivning på området.

Et eksempel på et marked i hastig udvikling er software. Teknologien driver markedet i nye retninger, og nye spillere kommer konstant på banen. Det giver nogle udfordringer, når det skal passe ind i en rammeaftale.

Det er ikke kun i Danmark, vi står over for disse udfordringer. Det gør de også i resten af Skandinavien.

Offentlige indkøbere i Finland og Sverige står over for lignende udfordringer, når rammeaftalernes lukkede kredsløb karambolerer med den teknologiske udvikling.

SKI var vært for det første Nordic Software Summit, hvor vi udveksler viden og erfaringer med svenske og finske kolleger fra Hansel og SKL Kommentus. Sammen med dem drøfter vi fremtidens rammeaftaler for et it-landskab i hastig udvikling.

It-aftalerne skal dække kundernes behov i fremtiden

I SKI arbejder vi hele tiden med mekanismerne i rammeaftalerne, så kunderne kan løse deres opgaver på forskellige måder alt efter deres individuelle behov. Vi søger hele tiden at udvikle og flytte vores aftaler, så de følger med tiden.

Det gør vi bl.a. ved at lave en grundig markedsanalyse ved en aftales opstart. Vi lytter til brugernes og fagpersonernes behov, og vi indhenter viden fra eksperter og leverandører på markedet. Leverandørerne kender ofte kundernes behov i dybden og har også kvalificerede bud på, hvad fremtiden bringer, og hvor den teknologiske udvikling er på vej hen.

I SKI stræber vi efter at lave vores it-udbud så fleksible og åbne som muligt, så det giver innovationen mere spilleplads i rammeaftalerne. Derudover sigter vi imod at møde vores kunder der, hvor de befinder sig i it-landskabet lige nu. Vi laver aftaler, der både understøtter den topprofessionelle indkøber, men også indkøbere, som ikke har været i feltet i helt så lang tid.

Virkeligheden står ikke stille i fire år

Hver gang SKI når i mål med et nyt stort it-udbud, er det allerede tid til at tænke fremad.Virkeligheden står ikke stille i de fire år, en rammeaftale løber over. Vi skal tænke nyt og være et skridt foran.

Især rykker softwareområdet på sig i disse år, og kompleksiteten vokser og vokser. Vi ser ind i en fremtid, hvor man køber software på abonnement, og hvor det bliver sværere og sværere at gennemskue, om man egentlig betaler for det, man har brug for. Den kompleksitet skal vi kunne rumme, hvis SKI skal sikre de offentlige institutioner mod uigennemskuelige produkter og ublu priser.

Så i takt med, at it-landskabet bevæger sig, følger SKI med. Vi er klar til at understøtte digitaliseringen og finde nye løsninger, der sikrer fleksibilitet, gennemsigtighed og gode vilkår til de offentlige it-indkøbere.