>

Find tabellen med prisreguleringer her (Excel, 55 KB).

Tabellen læses således:

  • For hver enkelt aftale er der angivet de prisindeks, som produkterne på aftalen reguleres efter.
  • I kolonnen ”før-indeks” angives det indeksniveau (tal) som lå til grund for aftalens priser i december 2022
  • I de efterfølgende månedskolonner angives det indeksniveau (tal), som i tilfælde af en regulering sætter de nye priser i måneden. Hvis der således fremgår et indekstal i april måned, betyder det, at priserne med virkning i april måned er reguleret med dette indekstal.
  • I tabellens afsluttede kolonne kan man se den procentuelle forskel mellem det aktuelle prisniveau og prisniveauet i december 2022
  • Hvis der ikke fremgår et indekstal i månedskolonnerne, skyldes det, at der ikke er foretaget en indeksregulering.

Bemærk, at der på visse aftaler ikke foretages prisregulering. Det gælder blandt andet 50.86 Brændstof og fyringsolie samt 16.08 Flyrejser, hvor rammeaftalerne indebærer en rabat i forhold til leverandørernes listepriser.

Find tabellen for prisreguleringer i 2022 her (Excel, 54 KB).