>

Bliver du betalt for lidt for dit arbejde? Har du mistanke om, at en SKI-leverandør eller underleverandør underbetaler sine medarbejdere? Så hører vi gerne fra dig.

Du kan skrive til os på arbejdsklausul@ski.dk. Du er også altid velkommen til at kontakte SKI's kundeservice på telefon 33 42 70 00.

SKI stiller krav og følger op

Alle leverandører til SKI’s indkøbsaftaler er forpligtet til at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår for deres ansatte, når de udfører arbejdet i Danmark. Det gælder også leverandørernes underleverandører. Det kaldes en arbejdsklausul. Med den kan kommuner, stat, regioner og andre offentlige organisationer købe ind på en SKI-aftale og vide, at der er stillet krav til leverandørerne om at sikre ordentlige forhold.

Arbejdsklausulen kræver, at alle leverandørens medarbejdere, der arbejder i Danmark, skal have løn og arbejdsvilkår på et niveau, der ikke ligger lavere end den mest almindelige og bredt gældende overenskomst på det område, man arbejder på.

Sagt med andre ord: Hvis din arbejdsgiver er SKI-leverandør eller underleverandør, må de ikke underbetale dig, og de skal sørge for, at du har nogle ordentlige forhold, når du udfører dit arbejde.

Hvis en leverandør ikke overholder SKI’s arbejdsklausul, kan det i sidste ende føre til, at kontrakten ophæves. Som udgangspunkt vil SKI dog først og fremmest forsøge at påvirke leverandøren positivt ved at få rettet op på forholdene, så de ansatte får ordentlige arbejdsvilkår. Det kan fx være ved at sørge for at efterbetale forskellen op til den løn, de ansatte burde have haft.

Du kan læse meget mere om SKI’s arbejde med arbejdsklausuler her.

SKI er hele den offentlige sektors indkøbsservice og -videncenter. Vi udvikler indkøbsaftaler på varer, tjenesteydelser og it og hjælper stat, kommuner og regioner med at skabe konkurrence og afløfte udbudspligten. Vi sikrer e-handel og styrer kontrakterne, når aftalerne er i drift. Når vi løfter i flok, opnår vi bedre priser og betingelser – og skaber dermed råderum til velfærd.

Se her, hvordan SKI arbejder med at fremme grønne og bæredygtige indkøb her.