Sådan hæver vi barren for grønne og bæredygtige indkøb

Når vi står sammen i det offentlige, kan vi hæve barren for bæredygtige indkøb. Køber du ind på SKI-aftaler, er der stillet bæredygtige krav til leverandørerne og miljøkrav til produkterne. Det gør det lettere at købe miljørigtigt og samfundsansvarligt ind.

Det er ikke kun pris, kvalitet og lokal ressourceudnyttelse, der optimeres ved fælles indkøb. Når det offentlige står sammen, bliver det lettere også at hæve barren på andre områder end det økonomiske. 

Ordentlighed fylder mere og mere. Politikere, borgere og forbrugere stiller krav om, at det offentliges moralske kompas er i orden. Der er klare forventninger om, at vi tager hensyn til såvel miljø som arbejdsmiljø. Det er ikke nok, at prisen på varen er lav, hvis varen indeholder skadelige stoffer og er produceret under urimelige forhold af en underbetalt arbejder – som måske endda er ansat i en virksomhed, der benytter sig af uetiske forretningsmetoder.

At stille grønne og bæredygtige krav til produkterne er en stor mundfuld for den enkelte indkøbsansvarlige. Fællesoffentlige indkøb kan være løftestang for at stille disse krav, som i høj grad skal løftes af de private leverandører. Når vi står sammen, bliver det lettere at opstille betingelser. Det behøver ikke at blive dyrere, fordi vi hæver barren – når bare vi gør det sammen. 

Verdensmål og faste krav til miljø og bæredygtighed

På SKI’s aftaler stilles der krav til leverandørerne på to niveauer:

1. Alle aftaler opfylder krav til:

 • ​Leverandørens samfundsansvarlighed, herunder menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljø
 • FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og virksomheder
 • ​OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder og arbejdsklausuler i henhold til ILO-konventionen og til at dokumentere sin indsats.

  Disse krav fremgår af et CSR-bilag​, der er en del af alle SKI-aftaler. Bilaget bygger på FN Global Compacts ti principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder samt miljø og antikorruption.
​2. Derudover stiller SKI en række specifikke krav til det konkrete aftaleområde, der udbydes, fx:

 • Økologi ved fødevarer
 • Certificeret bæredygtigt træ og møbelstoffer på møbelaftalerne
 • Miljømærkekrav for håndsæbe
 • Emballagekrav, der mindsker brugen af plast.

  Kravene på de konkrete aftaleområder fastsætter vi i dialog med de offentlige organisationer, men også med eksperter, interesseorganisationer, leverandører, mv., så vi med udgangspunkt i det offentliges behov tager bedst hensyn til fx miljøet, klimapåvirkningen via TCO eller genanvendelse. 

Verdensmaal_alle_farvet.jpg


Tilsammen berører kravene på SKI’s aftaler 14 ud af FN’s 17 verdensmål, herunder ca. 45 delmål. Hvor meget, du bidrager til de enkelte verdens- og delmål varierer dog alt efter, hvilke produkter på aftalen du vælger at købe. SKI-aftaler gør det muligt at prioritere en bred palet af mål i dine indkøb. 


Se, hvordan aftalerne understøtter FN’s verdensmål her.

På de enkelte aftaler fremgår det altid, hvilke krav til miljø og bæredygtighed aftalen eller dele af sortimentet lever op til. Du kan både se de faste krav, der stilles til leverandørerne og de særlige krav, der stilles på den specifikke aftale. Herudover kan du se, hvordan aftalen understøtter FN’s verdensmål – både de overordnede mål og delmålene. Se alle SKI’s aftaler her.  ​​​​​​

Kontakt SKI

Katrine Pape Huldahl
Udbudsjurist
T . 26 39 94 60