>

Den 27. juni 2018 blev Atea dømt for bestikkelse af ansatte i Region Sjælland. Få dage senere indgik Atea forlig i en sag om bestikkelse af offentlige ansatte fra flere andre myndigheder. Atea har fået bøder på henholdsvis 10 og 3 mio. kr. i forlængelse af de to sager. Flere af Ateas tidligere medarbejdere er blevet idømt fængselsstraf.

”Bestikkelse er samfundsskadelig og hører hverken til i Danmark eller andre steder. Vi har som samfund en pligt til at slå hårdt ned, og derfor er jeg også glad for rettens klare dom. Dommen er et stærkt signal om, at ingen virksomheder skal slippe godt fra at bestikke sig til fordele, når det offentlige udbyder kontrakter. De offentlige kontrakter skal udelukkende gå til de virksomheder, der leverer bedst og billigst!” siger adm. direktør i SKI, Signe Lynggaard Madsen.

Det er sjældent at se domme for bestikkelse af denne kaliber på dansk jord. På grund af overtrædelsens alvorlighed fremgår det af udbudsloven, at virksomheder dømt for bestikkelse skal straffes yderligere ved at blive udelukket fra at byde på offentlige kontrakter i 4 år. Kun hvis den dømte virksomhed ”renser sig selv” (self-cleaning), kan virksomheden slippe for tillægsstraffen.

Vores vedvarende pres har virket

Selv om Atea i princippet var uskyldig, indtil dommen faldt, stillede SKI en række konkrete og kontante krav til Atea, allerede da politiet sigtede de første personer i sommeren 2015. Kravene omfattede garantier for, at ingen af de pågældende forhold var sket i forbindelse med tildelingen af SKI’s indkøbsaftaler, og at Atea samarbejdede fuldt ud med politiet om opklaringen. Derudover krævede SKI, at Atea etablerede et effektivt og omfattende compliance-program, der kunne sikre, at der ikke igen kunne ske bestikkelse. SKI har løbende krævet revisorpåtegnet dokumentation for implementeringen af Ateas tiltag.

Kammeradvokatens vurdering

Da dommen faldt i juni 2018, stoppede SKI arbejdet med nye indkøbsaftaler, hvor Atea kunne komme i spil. Samtidig henstillede SKI og Moderniseringsstyrelsen til, at det offentlige stoppede handlen med Atea på eksisterende indkøbsaftaler, så der blev tid til at granske, om dommen skulle have yderligere konsekvenser.

SKI og Moderniseringsstyrelsen bad konkret Kammeradvokaten analysere, om Atea havde renset sig selv, eller om Atea skulle have udbudslovens tillægsstraf.

”Kammeradvokaten har minutiøst analyseret, hvad Atea har gjort for at rense sig selv, siden sigtelserne blev rejst i 2015. Baseret på Kammeradvokatens analyse af compliance-programmet og det forhold, at ingen dømte længere er ansat i Atea, vurderer SKI og Moderniseringsstyrelsen, at Atea har opfyldt kravene til self-cleaning i udbudslovens forstand. Dermed har Atea et retskrav på at kunne byde ind på fremtidige, offentlige udbud. Sådan er reglerne”, siger Signe Lynggaard Madsen, der glæder sig over, at det pres, der er blevet lagt på Atea, har haft betydelig effekt.

Kammeradvokaten har gennemgået tusindvis af siders dokumentation, herunder en række interne dokumenter fx mødereferater. Ateas complianceprogram er blevet vurderet op imod den engelske anti-korruptionslovning ”UK Bribery Act”, der vurderes at være en af de hårdeste og mest moderne anti-korruptionslovgivninger, der findes. Kammeradvokaten har generelt fundet tiltagene tilfredsstillende, men har også peget på behovet for en række stramninger.

Skærpede krav til Atea

I forlængelse af Kammeradvokatens redegørelse, har SKI og Moderniseringsstyrelsen stillet en række skærpede krav til Atea. Blandt andet må Atea ikke de kommende to år tilbyde offentligt ansatte nogen form for gaver, heller ikke en flaske vin ved et jubilæum. Efterfølgende skal Atea følge de retningslinjer, der gælder for alle andre. SKI og Moderniseringsstyrelsen har også krævet, at Ateas whistleblower-ordning skal forankres eksternt, og at en whistleblower ikke kan blive udsat for repressalier.

I de næste fire år vil der blive fulgt op over for Atea, så det sikres, at alle igangsatte self-cleaning-initiativer fortsat lever. Her vil SKI og Moderniseringsstyrelsen have særligt fokus på, at Ateas ledelse i tale og handling lægger afstand til alle former for bestikkelse og effektivt sanktionerer enhver overtrædelse af Ateas nye, restriktive retningslinjer.

Self-cleaning er ikke gjort én gang for alle

SKI’s og Moderniseringsstyrelsens vurdering af, at Atea i udbudslovens forstand nu er self-cleaned, betyder ikke, at Atea én gang for alle har bevist sin pålidelighed. Udbudsloven kræver, at det offentlige de næste fire år skal forholde sig til, om Atea er self-cleaned.

”Hver gang Atea måtte stå overfor at vinde en offentlig kontrakt de næste 4 år, skal det offentlige vurdere, om Atea fortsat er self-cleaned. Hvis Atea slækker på indsatsen, risikerer de at ryge ud”, understreger Signe Lynggaard Madsen og fortsætter:

”Det giver de offentlige myndigheder en masse ekstra arbejde, hvis de hver især skal vurdere Ateas self-cleaning fra bunden. Derfor vil SKI og Moderniseringsstyrelsen hjælpe, så der skal bruges færrest mulige kræfter i resten af den offentlige sektor på at holde Atea fast på deres forpligtelser. Det gør vi med en systematisk opfølgningsproces de næste fire år, som offentlige myndigheder kan læne sig opad.”

Se SKI og Moderniseringsstyrelsens vurdering, samt Kammeradvokatens analyse af Ateas dokumentation for self-cleaning.

Se fakta om udbudslovens bestemmelser ift. bestikkelse, Kammeradvokatens analyse og de supplerende krav til Atea fra SKI og Moderniseringsstyrelsen (PDF, 34 KB).